چالش‌های اساسی فراروی هوشمندسازی حمل‌ونقل در کلان‌شهر اصفهان با استفاده از رویکرد کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسنده

گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور تهران ، ایران

10.48301/kssa.2023.367651.2325

چکیده

در حال حاضر در بسیاری از کشورها میزان شهرنشینی به بیش از 80 درصد مردم آن کشور افزایش یافته است. یکی از رویکردهای مسئولین شهرهای مختلف در دنیا هوشمندسازی ارکان مختلف شهرها می باشد و حمل‌ونقل هوشمند به عبارتی مهمترین رکن هوشمندسازی شهری محسوب می گردد. این پژوهش به روش کیفی تحلیل مضمون از طریق مصاحبه با متخصصان و دست اندرکاران حوزه حمل‌ونقل در سازمانها (دولتی) و شرکت‌های (خصوصی) مختلف درگیر این موضوع در کلان‌شهر اصفهان صورت گرفته است. بررسی‌های صورت گرفته نشانگر انجام اقدامات و فعال شدن سامانه‌های مختلف در راستای هوشمندسازی حمل‌ونقل در این کلان‌شهر می‌باشد. این یافته ها در حوزه‌های چهارگانه چالش‌های زیرساختی، فن آورانه و امنیتی؛ چالش‌های مدیریتی؛ چالش‌های فرهنگی و اجتماعی و نهایتا چالش‌های مالی و اقتصادی دسته‌بندی شدند. با این وجود بر خلاف تصور عمومی چالش‌های مالی و اقتصادی بخش کوچکی از چالش‌های احصا شده می‌باشد. به ترتیب اولویت چالش‌های مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی و حوزه زیرساختی، فن آورانه و امنیتی بسیار مهم بوده و هر کدام به تنهایی می‌توانند در موفقیت یا شکست پروژه‌های هوشمندسازی حمل‌ونقل تاثیرگذار باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The main challenges of the intelligentization of transportation in the metropolis of Isfahan :A qualitative approach

نویسنده [English]

  • Masarat Ayat
Depatment of computer Engenering and Information Technology, Payame Noor University (PNU),P.OBox,19395-4697 Tehran,Iran
چکیده [English]

Currently, in many countries, the rate of urbanization has increased to more than 80% of the people of that country. One of the approaches of the officials of different cities in the world is to make different parts of cities smart, and smart transportation is considered to be the most important part of urban smartness. This research has been carried out by the qualitative method of theme analysis through interviews with experts and practitioners in the field of transportation in various organizations (government) and companies (private) involved in this issue in the metropolis of Isfahan. The investigations carried out indicate the implementation of measures and the activation of various systems in the direction of making transportation smarter in this metropolis. These findings in the four areas of infrastructural, technological and security challenges; management challenges; Cultural and social challenges and finally financial and economic challenges were categorized. However, contrary to the general perception, financial and economic challenges are a small part of the listed challenges. The priority of managerial, cultural and social challenges and infrastructural, technological and security challenges are very important and each of them alone can influence the success or failure of transportation smartening projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligentization
  • Smart Transportation
  • Smart City
  • Smart Transportations Challenges

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1402
  • تاریخ دریافت: 11 آبان 1401
  • تاریخ بازنگری: 26 اسفند 1401
  • تاریخ پذیرش: 21 فروردین 1402