بررسی اثر نوع پنل خورشیدی در طراحی و عملکرد یک سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه با کمک نرم افزار PVsyst

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسنده

گروه فنی مهندسی، دانشگاه پیام نور، ایران

10.48301/kssa.2023.346906.2163

چکیده

امروزه با توجه به افزایش میزان آلاینده‌های زیست محیطی و نیز افزایش قیمت حامل‌های انرژی در تولید انرژی الکتریکی، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر جهت تولید انرژی الکتریکی در حال افزایش می‌باشد. در میان سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر، سیستم‌های فتوولتائیک به دلیل پایداری، طول عمر بالا و نیز هزینه‌های سرویس و نگهداری پایین، از محبوبیت گسترده‌ای برخوردار هستند. استفاده از این سیستم‌ها مستلزم ارزیابی دقیق و درک جنبه‌های مختلف عملکرد آن‌ها می‌باشد و عدم توجه به این مهم نه تنها مفید واقع نخواهد شد، بلکه ممکن است منجر به ایجاد هزینه‌های جبران ناپذیر اقتصادی نیز گردد. جهت پیشگری از این مشکل، نرم افزارهای شبیه ساز متعددی برای بررسی پیش از احداث واحدهای تولید انرژی الکتریکی در دسترس می‌باشند. در این مقاله به منظور شبیه سازی و سنجش امکان نصب یک واحد تولیدی فتوولتائیک در محیط مورد بررسی، از نرم افزار PVsyst و داده‌های دقیق هواشناسی از جمله میزان تابش سالیانه و دمای محیط استفاد شده است. با توجه به اینکه آرایه‌های خورشیدی به دو صورت متحرک و ثابت نصب می‌شوند، عملکرد هر دو به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته و مدلی که در عمل دارای تلفات کمتر و در نتیجه راندمان بالاتری بود، معرفی شده است. نتایج شبیه سازی نشان داد که در مکان مورد بررسی، استفاده از پنل خورشیدی نوع ثابت جهت تولید انرژی الکتریکی، نسبت به نوع متحرک آن مناسب‌تر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation the effect of solar panel type on the design and operation of a grid-connected photovoltaic system using PVsyst software

نویسنده [English]

  • sana sadeghi
Department of engineering Payame noor University (PNU) Iran
چکیده [English]

Nowadays, due to the increase in the amount of environmental pollutants and the electricity production price of energy carriers, the use of renewable energy sources for electricity production is increasing. Among renewable energy systems, photovoltaic systems, due to their stability, long lifetime, and low maintenance costs, are very popular. Utilization of these systems requires an accurate evaluation and understanding of various aspects of their performance, and ignoring this important issue is not only ineffective, but it may also lead to irrecoverable economic costs. To prevent this problem, several simulator applications are available for pre-construction testing of power generation units. In this paper, in order to simulate and assess the possibility of installing a photovoltaic production unit in the study environment, PVsyst application and accurate meteorological data such as annual radiation rate and environmental temperature have been used. Since solar arrays are installed in both movable and fixed forms, in this paper, the performance of both is examined separately and the model that had lower losses in practice and consequently higher efficiency is introduced. The simulation results showed that in the study environment, using the fixed type of solar panel for generating electrical energy is more appropriate than using the mobile type.

کلیدواژه‌ها [English]

  • solar power plant
  • angle of radiation
  • PV system
  • solar panel
  • efficiency
  • PVsyst