بررسی تأثیر استفاده از نانوکامپوزیت اکسید زیرکونیوم/نانومیله‌های اکسید تنگستن به عنوان الکترود مقابل بر عملکرد سلول خورشیدی حساس‌شده با رنگ‌دانه طبیعی مبتنی بر الکترولیت حالت نیمه جامد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشکده شیمی دانشگاه تبریز

2 هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای/دانشکده فنی شماره 1 تبریز

3 گروه شیمی آلی و بیوشیمی، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.48301/kssa.2022.342721.2128

چکیده

هدف از این تحقیق، طراحی و ساخت سلول خورشیدی حساس‌شده با رنگ‌دانه‌ی طبیعی، با بکارگیری الکترولیت نیمه‌جامد و جایگزینی الکترود مقابل پلاتینیومی با نانوکامپوزیت اکسید زیرکونیم/نانومیله‌های اکسید تنگستن جهت کاهش هزینه‌ها است. برای تهیه الکترولیت نیمه‌جامد، ترکیبی از سه ماده یدید سزیم، یدید قلع و دی‌فلورید قلع استفاده شد. نتیجه این ترکیب، تری‌یدید قلع سزیم (CsSnI3-xFx) بوده که به دلیل تحرک بالای حفره برابر با cm2V-1S-1585 و قابلیت حل شدن در حلال-های آلی، می‌تواند گزینه مناسبی برای جایگزینی الکترولیت مایع در نظر گرفته شود. ساختار فوتوآند توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت. بررسی اثر دو حنای سیاه و ساده توسط طیف‌نگاری مرئی-ماوراء بنفش جهت انتخاب رنگ‌دانه طبیعی انجام شد. الکترود مقابل نیز با لایه‌نشانی نانوکامپوزیت اکسید زیرکونیم/نانومیله‌های اکسید تنگستن با روش میکرواسپری ساخته شد. نتایج نشان داد رنگ‌دانه طبیعی حنا با بیشنه جذب nm 665 عملکرد بهتری را عرضه می‌نماید. همچنین استفاده از نانوکامپوزیت اکسید زیرکونیم/‌نانو‌میله‌های اکسید تنگستن علاوه‌بر خاصیت کاتالیزوری خوب، چرخه ولتامتری مشابه با پلاتین را از خود نشان دادند که پیامد آن طول عمر بیشتر و ثبوت توان خروجی در طول زمان است. ارزیابی کارایی نمونه سلول خورشیدی ساخته شده، ولتاژ مدار باز 17/0 ولت، جریان اتصال کوتاه 08/4 میلی‌آمپر و راندمان 95/0‌% را از خود نشان داد که این راندمان در مقایسه با سلول‌هایی بر پایه الکترولیت مایع 2 برابر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Utilization of ZrO2/WO2NR Nanocomposite on the Performance of Dye-Sensitized Solar Cells Based on Semi-Solid State Electrolyte of Cesium Tin Iodide (III)

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Kiani 1
  • Ayub Karimzad Ghavidel 2
  • Mahsa Mahdavinia 3
1 Faculty of Chemical
2 Department of Manufacturing and Production
3 Department of Organic and Biochemistry, Faculty of Chemistry, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The aim of this research is to design and fabricate a natural dye-sensitized solar cell using a semi-solid electrolyte and substituting a platinum electrode with Zirconium oxide/Tungsten oxide nanorods (ZrO2/WO2NR) nanocomposite for reducing the costs. To prepare the semi-solid electrolyte, a combination of three substances, cesium iodide (CsI), tin iodide (SnI) and tin fluoride (SnF2) were used. The result of this compound is cesium tin iodide (CsSnI3-xFx), which due to the high mobility of the cavity equal to 585 cm2V-1S-1 and the ability to dissolve in organic solvents, can be a good alternative to liquid electrolyte replacement. The photoanode structure was examined by scanning electron microscopy. The effect of black and simple henna was investigated by UV-visible spectroscopy to select the dye. The counter electrode was fabricated by ZrO2/WO2NR nanocomposite by micro-spray method. The results showed that natural henna dye offers better performance with the peak absorption at 665 nm. The utilization of ZrO2/WO2NR nanocomposite, in addition to good catalytic properties, also showed a voltammetric cycle similar to platinum, which results in longer life and stabilization of output power over the time. The performance evaluation of the fabricated sample indicated the open circuit voltage of 0.17 V, the short circuit current of 4.08 mA and the efficiency of 0.95%, which is 2 times higher than in comparison with liquid electrolyte-based cells.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dye-sensitized solar cell
  • Semi-solid electrolyte
  • Zirconium oxide/Tungsten nanorods nanocomposite
  • Henna
  • cesium tin iodide