سخن سردبیر، دوره 18، ویژه نامه شماره 1، تابستان 1400

سخن سردبیر

نویسنده

استاد، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.


عنوان مقاله [English]

Editor-in-Chief Lecture- Vol. 18- Special Issue No.1- Summer 2021

نویسنده [English]

  • Nematollah Azizi
Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.

نشریات و مجلات علمی در جهان نقش  و کارکرد مهمی در گسترش مرزهای علمی، معرفی دستاوردهای علمی و ایجاد بستر مناسب برای معرفی اساتید و پژوهشگران حوزه های علمی مختلف و در نتیجه گسترش تعاملات علمی و پژوهشی میان آنان دارند. در واقع نشریات علمی با بکارگیری و تقویت یک زبان مشترک علمی تلاش کرده­اند تا نه تنها نتایج مطالعات پژوهشی پژوهشگران را به جوامع هدف منعکس و سطح درک و فهم افراد را از پدیده­های مورد مطالعات روزآمد کرده و ارتقای بخشند، بلکه کوشیده­اند تا بمنزله یک پل ارتباطی پژوهشگران جوامع مختلف را بهم نزدیک ساخته و آنها را به انجام مطالعات مشترک در موضوعات و مسایل مهم و راهبردی در تمامی حوزه­های علمی تشویق نمایند. شاید به دلیل چنین کارکرد بی بدیلی است که اهتمام به انتشار مجلات علمی با ضریب تأثیر بالا توسط مراکز دانشگاهی و مؤسسات پژوهشی بمنزله یک سیاست علمی راهبردی تلقی می­شود و دانشگاه­ها و مراکز علمی تلاش کرده­اند تا منابع انسانی، مالی و فنی لازم و کافی را برای استمرار فعالیت آن مجلات پیش بینی و تدارک ببینند. از طرف دیگر مجلات علمی معتبر که با اقبال طیف گسترده ای از مخاطبان فرهیخته و دانشگاهی مواجه می­شوند، در ارتقای جایگاه علمی و رتبه مؤسسات نشر دهنده و اشتهار اجتماعی آنها نقش عمده داشته و دارند. در همین راستا، شواهد میدانی و نتایج ارزیابی های مستمر کمیسیون نشریات علمی کشور و همچنین بازخورد و میزان رضایت پژوهشگران و دانش پژوهان از کم و کیف فرایندهای علمی در دریافت، بررسی، پذیرش و چاپ مقالات نشان می­دهد که فصلنامه کارافن تلاش کرده است تا رسالت علمی خود را به نحو احسن انجام دهد. کسب رتبه «ب» در سال 1398 و احتمال کسب رتبه «الف» در سال 1399 حاکی از هدفمندی و جدیت این نشریه در دوره جدید از فعالیتهای خود است. در کنار تأکید بر استمرار فعلیت بی تردید موفقیت و رشد چشمگیر جایگاه علمی کارافن در سالهای اخیر علاوه بر تلاش خستگی ناپذیر و بی وقفه مدیریت و کارشناسان خبره و ورزیده و باانگیزه فصلنامه،  مرهون حمایت بی­دریغ ریاست محترم دانشگاه و هیأت رییسه محترم دانشگاه بویژه معاونت محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه می­باشد. با این حال بنابه برنامه راهبردی فصلنامه کارافن که در حال حاضر تنها نشریه علمی معتبر دانشگاه فنی و حرفه­ای محسوب می­گردد، مدیریت فصلنامه بی وفقه در تلاش است تا پایان سال حداقل بسترهای علمی و اداری لازم برای سه نشریه تخصصی دیگر را فراهم و مراحل مختلف کسب مجوز نشر آنها را از مراجع ذیربط کسب نماید. مسلماً حمایت همه جانبه مسؤلین محترم دانشگاه در این ارتباط می­تواند در تحقق این مهم بسیار کارگشا و مؤثر واقع شود.