استفاده از یافته‌های فیزیک مدرن در پزشکی، درمان به روش بایورزونانس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسنده

عضو هیئت علمی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران.

چکیده

استفاده از یافته‌های فیزیک مدرن در پزشکی، در کنار روش اصلی تشخیص و درمان در پزشکی، به‌عنوان طب مکمل و جایگزین مورد استفاده قرار می‌گیرد. دانش پزشکی کلاسیک یا متداول را می‌توان از نظر نگرش به بیماری‌ها و درمان، دانشی جزء‌نگر دانست که معمولاً نگاهی تخصص‌محور به بیماری‌ها دارد. براساس نظریه‌های فیزیکی، بدن انسان در حکم ارگانی حاوی میدان‌های الکترومغناطیسی و برهم‌کنش‌های آن است که در درون و بیرون بدن در جریان هستند و تأثیرات قابل‌توجهی در فرایندهای فیزیکی و شیمیایی آن بر جا می‌گذارند. دانش بایورزونانس، روش فیزیکی کلی‌نگر است که برای تشخیص و درمان بسیاری از بیماری‌ها در پزشکی مورداستفاده واقع می‌شود. در بایورزونانس، از ارتعاشات طبیعی (رزونانس) که در تمامی اجسام و سلول‌های گیاهی و جانوری وجود دارد استفاده می‌گردد. هر سلول در یک ارتعاش (فرکانس) خاص و معین ارتعاش می‌کند و اگر سلول بیمار شود دارای فرکانسی متفاوت از فرکانس طبیعی خود خواهد شد. با استفاده از این اصل و استفاده از فناوری‌های مرتبط با آن، دستگاه‌ها و ابزارهایی ساخته شده که روش‌های نوینی را در فرایند تشخیص و درمان بیماری‌ها موجب گردیده که در مقاله حاضر مختصراً به آنها اشاره شده است. این روش درمانی، بخشی از پزشکی کوانتومی است که به‌عنوان فناوری‌های نوظهور به مدد دانش پزشکی برخاسته است. پزشکی کوانتومی، تلفیقی از پزشکی کلاسیک، دانش کهن پزشکی چین و ژاپن، طب گیاهی و نظریه‌های فیزیک کوانتوم است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Modern Physics Findings in Medicine: Bio-Resonance Therapy

نویسنده [English]

  • Zoya Sanati Masboughi
Faculty Member, Department of Physical Education and Sport Science, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, in addition to the main method of diagnosis and treatment, modern physics findings are utilized to a greater degree as a complementary and alternative method in medicine. Classical or conventional medical knowledge, in terms of disease and treatment, can be regarded as knowledge which usually has a specialized view towards diseases. According to physical theories, electromagnetic fields exist and interact with inside and outside the human body resulting in significant effects on physical and chemical processes therein. Bio resonance knowledge is a general physical method used to diagnose and treat many diseases in medicine. Bio resonance uses natural vibrations (resonance) that are present in all plant and animal bodies and cells. Each cell vibrates at a specific frequency, and if the cell becomes ill, it will have a different frequency than its normal frequency. Using this principle and its related technologies, devices and tools have been developed that have brought new approaches to the diagnosis and treatment of diseases, which are briefly mentioned in the present paper. This treatment is part of quantum medicine emerging as technologies that have come to the forefront of medical science. Quantum medicine is a combination of classical medicine, ancient Chinese and Japanese medical knowledge, herbal medicine and quantum physics theories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Classical Medicine
  • Complementary Medicine. Acupuncture points
  • Quantum Medicine
  • Bio resonance
[1] Burki-Kiessling, A. (2013). Color Punctur Therapie: Eine Form der Bioresonanz. Spurbuch Verlag.
[2] Pirzadeh, P., Talebzadeh, N., & Mousavi Movahedi, A. A. (2006). Quantum Medicine. Medical Research, 30(1), 73-79. https://www.magiran.com/paper/381578
[3] Oliveira, A. (2015). Electro-acupuncture According to Voll: A Modern Acupuncture System. Oregon College of Oriental Medicine. https://books.google.com/books?id =_o2gswEACAAJ
[4] Esbari, S. (2014). Bio-Electromagnetic Science. The first Professional seminar on bio-resonance and modern medical diagnoses, Tehran, Iran.
[5] Chang, J.-J., Fisch, J., & Popp, F.-A. (2013). Biophotons. Springer Science & Business Media.
[6] Galle, M. (2006, September 23). MORA Bioresonance Therapy-a complementary medical method. Idar-Oberstein/Nahe, Germany.
[7] Tennant, J. (2015). Healing is Voltage: The Handbook. Createspace Independent Pub. https://books.google.com/books?id=1je7bwAACAAJ
[8] Chopra, D. (2015). Quantum Healing (Revised and Updated): Exploring the Frontiers of Mind/Body Medicine. Bantam Doubleday Dell Publishing Group Inc.
[9] Kudaev, A. (2014). Practical history of bio-resonance, research in agriculture, animal husbandry and industry. The first Professional seminar on bio-resonance and modern medical diagnoses, Tehran, Iran.
[10] Taheri, H. (2014). Perspective of bio-resonance in Iran, bio-resonance and its role in diagnosis. The first Professional seminar on bio-resonance and modern medical diagnoses, Tehran, Iran.
[11] Nasrabadi, A. (2014). Introduction to the theoretical and practical foundations of bio-resonance. The first Professional seminar on bio-resonance and modern medical diagnoses, Tehran, Iran.
[12] Malekshahi, R. (2009). Design And Implementation of An Apparatus to Produce The Specific Electrical Signals for Providing Desired ELF Electromagnetic Fields to Survey Therapeutic Effects of Energy Resonance Induction. Journal Of Ilam University of Medical Sciences, 17(3), 42-50. http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-149-en.html
[13] Brügemann, H. (2006). Are there evidence-based studies on the efficacy of bioresonance therapy? International Medical Association Congress on BICOM Bioresonance Therapy, Fulda, Germany. https://bioresonancetherapy.com/scientific-studies/are-there-evidence-based-studies-on-the-efficacy-of-bioresonance-therapy/
[14] Pihtili, A., Galle, M., Cuhadaroglu, C., Kilicaslan, Z., Issever, H., Erkan, F., Cagatay, T., & Gulbaran, Z. (2014). Evidence for the efficacy of a bioresonance method in smoking cessation: a pilot study. Complementary Medicine Research, 21(4), 239-245. https://doi.org/10.1159/000365742
دوره 18، ویژه نامه 1 - شماره پیاپی 54
عمران، هنر و معماری/ علوم پایه
شهریور 1400
صفحه 167-178
  • تاریخ دریافت: 07 بهمن 1398
  • تاریخ بازنگری: 31 شهریور 1399
  • تاریخ پذیرش: 06 اسفند 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1400