طراحی فیلتر میانگذر میکرواستریپ با استفاده از فرامواد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 استادیار، دپارتمان مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکده شهید مهاجر، دانشگاه فنی و حرفه ای استان اصفهان، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی برق، واحد شهر مجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

10.48301/kssa.2021.128406

چکیده

ساختارهای تشدیدگر حلقوی شکاف‌دار (SRR) به دلیل خواص منحصربه‌فردی که دارند، برای کاربردهای مایکروویو مناسب هستند. در این مقاله با استفاده از متامتریال‌ها و ساختارهای SRR، یک فیلتر میانگذر در باند فرکانسی C طراحی شده است. ساختار اصلی فیلتر از دو عدد SRR که با یک خط مایکرواستریپ به هم متصل شده‌اند، تشکیل شده است. ابعاد اولیه ساختار مانند شعاع رینگ‌ها برحسب طول موج مرکزی فیلتر تخمین زده شده‌اند. به منظور افزایش پهنای باند و ضریب عبور در فرکانس مرکزی، از الگوریتم ژنتیک استفاده شد و ابعاد بهینه فیلتر، به دست آمدند. نحوه تغییر فرکانس مرکزی فیلتر با تغییر ثابت دی‌الکتریک بررسی شد و همچنین پایداری فیلتر نسبت به تغییر ابعاد آن به تصویر کشیده شد.این فیلتر در عین سادگی ساختار و سهولت در فرایند ساخت، در مقایسه با سایر فیلترهای موجود، دارای مشخصات خوبی مانند ضریب عبور بالا در فرکانس مرکزی و پهنای باند وسیع می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design of a Microstrip Bandpass Filter Using Metamaterials

نویسندگان [English]

  • Sayed Ali Hashemi Talkhouncheh 1
  • Ahmad Basafa 2
1 Assistant Professor, Department of Electrical and Computer Engineering, Faculty of Mohajer, Isfahan Branch, Technical and Vocational University (TVU), Isfahan, Iran.
2 M. Sc. , Department of Electrical Engineering, Majlesi Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Split ring resonators (SRR) are suitable for microwaves due to their unique properties. In this research, using metamaterials and SRR structures, a band-pass filter on the C band was designed. The main filter structure consisted of two SRRs connected with a microstrip line. The initial size of the structure, such as the radius of the rings, was estimated based on the central wavelength of the filter. In order to increase the bandwidth and the efficiency of the passage in the central frequency, genetic algorithm was used and the optimal dimensions of the filter were obtained. The change in the central frequency of the filter due to the change in the dielectric constant was investigated, and the filter stability was depicted in relation to the change in its dimensions. Compared to other existing filters, this filter, with its simplicity of structure and ease of construction, has better characteristics such as a high pass ratio at center frequency and wide bandwidth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microstrip Filter
  • Metamaterial
  • Split Ring Resonator (SRR)
  • Frequency Selection
  • Genetic Algorithm
References
[1] Pendry, J. B., Holden, A. J., Robbins, D. J., & Stewart, W. J. (1999). Magnetism from conductors and enhanced nonlinear phenomena. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 47(11), 2075-2084. https://doi.org/10.1109/22.798002
[2] Smith, D. R., Padilla, W., Vier, D. C., Nemat-Nasser, S., & Schultz, S. (2000). Composite Medium with Simultaneously Negative Permeability and Permittivity. Physical Review Letters, 84(18), 4184-4187. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.84.4184
[3] Berka, M., Hebali, M., Baghdad Bey, A., Bennaoum, M., & Mahdjoub, Z. (2019). Miniaturization of the Bandpass Microwave Filter Based on Spiral Metamaterial Resonator. ICTACT Journal on Microelectronics, 4(4), 693-696. https://doi.org/10. 21917/ijme.2019.01120
[4] Statsenko, L. G., Pugovkina, O. A., Galay, A. R., & Kuzin, D. A. (2019). Designing Microwave Filters Using Metamaterials. Key Engineering Materials, 806, 167-172. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.806.167
[5] Hong, J. S. G., & Lancaster, M. J. (2004). Microstrip Filters for RF / Microwave Applications. Wiley. https://books.google.com/books?id=vj0hz1KUAXoC
[6] Kildishev, A., Prokopeva, L., & Narimanov, E. (2010). Cylinder light concentrator and absorber: Theoretical description. Optics express, 18(16), 16646-16662. https://doi. org/10.1364/OE.18.016646
[7] Narimanov, E. E., & Kildishev, A. V. (2009). Optical black hole: Broadband omnidirectional light absorber. Applied Physics Letters, 95(4), 041106. https://doi. org/10.1063/1.3184594
[8] Wen, D.-e., Helin, Y., Ye, Q., Li, M., Guo, L., & Zhang, J. (2013). Broadband metamaterial absorber based on a multi-layer structure. Physica Scripta, 88(1), 015402-015408. https://doi.org/10.1088/0031-8949/88/01/015402
[9] Yu, Z., Liu, S., Fang, C., Huang, X., & Helin, Y. (2015). Design, simulation, and fabrication of single-/dual-/triple band metamaterial absorber Design, simulation, and fabrication of single-/dual-/triple band metamaterial absorber. Physica Scripta, 90(6), 065501-065506. https://doi.org/10.1088/0031-8949/90/6/065501
[10] Basafa, A. (207). Design and Feasibility of Fabrication of Metamaterial Filter in C-Band with a Central Frequency of 5 GHz. [MSc. Thesis, Islamic Azad University University, Majlesi Branch]. Tehran, Iran.
[11] BalaSenthilMurugan, L., Raja, S. A. A., Chakravarthy, S. D., & Kanniyappan, N. (2012). Design and Implementation of a Microstrip Band-Stop Filter for Microwave Applications. International Conference on Modelling Optimization and Computing, Procedia Engineering, 38(Special Issue), 1346-1351. https://doi.org/10.1016/j.pro eng.2012.06.166
[12] Cheng, Y. H., Peng, H. S., & Chiang, Y. C. (2015, September 7-10). Design of tunable dual-band filter with multiple types of resonators 2015 European Microwave Conference (EuMC), Paris, France.  https://ieeexplore.ieee.org/document/7345788
[13] Ishizaki, T., Tamura, M., Allen, C. A., & Itoh, T. (2008, June 15-20 ). Left-handed band pass filter realized by coupled negative order resonators 2008 IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest,  Atlanta, GA, USA.  https://ieeexplor e.ieee.org/document/4633250
[14] Liu, Y., Tang, X., Zhang, Z., & Huang, X. (2013). Novel nested split-ring-resonator (SRR) for compact filter application. Progress In Electromagnetics Research, 136, 765-773. https://doi.org/10.2528/PIER12121306
[15] Martel, J., Bonache, J., Marques, R., Martin, F., & Medina, F. (2007). Design of Wide-Band Semi-Lumped Bandpass Filters Using Open Split Ring Resonators. IEEE Microwave and Wireless Components Letters, 17(1), 28-30. https://doi.org/10.1109/ LMWC.2006.887246