ارزیابی ایده استفاده از ضایعات پلاستیکی در تولید بتن با درنظرگرفتنِ خواص مهندسی

نویسندگان

دانشگاه سیستان و بلوچستان فنی و مهندسی شهید نیکبخت

چکیده

امروزه با توجه به رشد سریع جمعیت، شهرنشینی و صنعتی‌شدن شهرها روزانه حجم زیادی از ضایعات جامد در کشورهای درحال‌توسعه تولید می‌شود و مدیریت این پسماندها به دغدغه‌ای اساسی برای فعالان محیط زیست و مسئولان شهری تبدیل شده است سهم قابل‌توجهی از این پسماندها ضایعات پلاستیکی هستند که تنها بخش اندکی از آن‌ها بازیافت می‌شوند یکی از راه‌حل‌های جایگزین برای بازیافت غیرمستقیم این ضایعات، استفاده از آن‌ها در تولیدات بتنی است؛ ازاین‌رو بررسی خواص مهندسی این بتن ترکیبی، بیش از پیش ضرورت می‌یابد در این راستا در مقاله حاضر تلاش شده است تا با ارزیابی داده‌های آزمایشگاهی، تأثیرات افزودن انواع ضایعات پلاستیکی بر خواص بتن تازه و سخت‌شده مطالعه شود نتایج پژوهش نشان می‌دهد اگرچه گنجاندن پلاستیک در بتن سبب ضعف مشخصات مکانیکی می‌شود، بااین‌حال بتن ترکیبی حاصل می‌تواند در برخی کاربردهای سازه‌ای و غیرسازه‌ای به کار گرفته شود و ایده‌ای عملی برای کارآفرینی انگاشته شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the idea of using various types of plastic waste in concrete production: engineering properties

نویسندگان [English]

  • Saman Rahat Dahmardeh
  • Mohammad Hassan Mirabi Moghaddam
چکیده [English]

Nowadays based on the rapid growth of population urbanization and industrialization of cities the huge amounts of solid waste are generated daily in developing countries which management of these wastes has become a serious challenge for environmentalists and municipal officials A considerable proportion of the solid waste is related to the plastic waste which just a little portion of them will be recycled One of the alternative ways for recycling plastic wastes is to use these wastes in the concrete productions So assessing the engineering properties of this kind of concrete for using in different civil targets is essential For this purpose in the current paper attempt has been made to study the effects of adding various types of plastic waste on the fresh and hardened properties of concrete by evaluating the results of experimental data Although results show that the addition of plastic waste particles in the concrete mixture leads to the decrease of mechanical properties but this composite concrete can be used in the several structural and nonstructural applications and also considered as a practical idea to entrepreneurship