تبیین شهر هوشمند و راهکارهای حمل‌ونقل هوشمند شهری

نویسنده

دانشگاه فنی و حرفه ای دانشکده فنی انقلاب اسلامی

چکیده

مفهوم شهر هوشمند بر ساختار، سامانه و هویت آبادی‌هایی دلالت دارد که فناوری ارتباطات از دور به آن‌ها حیات می‌بخشد در این مجتمع‌های زیستی، بیشترِ ارتباطات و فعالیت‌های متداول حقیقی و واقعی مجازی می‌شوند؛ در نتیجه فرم‌ها و فضاها نیز قالب‌های هندسی، ادراکی و مفهومی جدید پیدا می‌کنند برنامه‌ریزان و طراحان شهری با هوشمندسازی شهرها به دنبال حل مسائل و پدیده‌های شهری، طراحی محله‌های هوشمند مسکونی، شبکه راه‌ها و مکان‌های همگانی هوشمند هستند از مهم‌ترین موارد در شهرهای توسعه‌یافته و هوشمند، رابطۀ میان هوشمندسازی شهر و چگونگی بهره‌گیری از سیستم‌های نوین در این مسیر است تا منجر به کاهش مشکلات حمل‌ونقل شهری می‌شود این پژوهش پس از معرفی اهداف اصلی شهر هوشمند، سیستم‌های پیشرفته در سیستم حمل‌ونقل را مورد واکاوی قرار می‌دهد و در تلاش است تا پس از بررسی سیستم‌های حمل‌ونقل شهری به ارائه راه‌حل‌های مناسب بپردازد شیوۀ جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش، مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای بوده و با توجه به ماهیت موضوع، با روش تحقیق توصیفی ـ تبیینی مطالب مورد بررسی قرار گرفته‌اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of Smart City and Urban Smart Transportation Solutions

نویسنده [English]

  • khosro pourjavan
چکیده [English]

The concept of smart city implies the structure system and identity of the populations that make telecommunications technology come to life In these biological complexes actual and actual communication and activities become predominantly virtual As a result forms and spaces also find new geometric conceptual and conceptual formats Urban planners and designers are seeking to solve urban problems and phenomena by designing smart residential neighborhoods networking smart roads and public places One of the pillars of the problem reduction in smart cities is to solve the problems of urban public transport One of the most important issues in developed and smart cities is the relationship between smart city and how to utilize modern systems along this route which reduces the problems of urban transport and the problems facing it Therefore it is necessary to know the context and the necessities and advantages of these systems In this regard after introducing the main goals of smart city we analyze the advanced systems in the transportation system Transportation in smart cities is one of the most important things that can lead to modeling the structure of smart cities Therefore the present study is an attempt to present suitable transportation system solutions in smart city after reviewing urban transportation systems Documentary and library studies including the study of books and related articles have been used to collect information in this study Due to the nature of the subject descriptiveexplanatory research method has been used and finally a necessary conclusion and conclusion have been presented