جایابی مکان بهینه‌ی SVC و TCSC در شبکه‌های انتقال برق به کمک تخمین‌زن فازی با رویکرد افزایش پایداری استاتیکی ولتاژ

نویسنده

دانشگاه فنی و حرفه ای آموزشکده فنی و حرفه ای داراب

چکیده

در سال‌های اخیر تقاضای انرژی الکتریکی روز‌به‌روز در حال افزایش بوده است، در ‌حالی که گسترش خطوط انتقال و افزایش ظرفیت تولید انرژی به‌علت محدودیت‌های محیطی و سیستمی، همسو با این افزایش تقاضا رشد نداشته است در قبال این محدودیت‌ها، ادوات فکت نقش مهمی در عملکرد سیستم‌های قدرت دارند از خانواده‌ی این وسایل کنترل سیستم‌های قدرت، می‌توان جبران‌کننده‌ی استاتیکی (SVC) و جبران‌کننده‌ی سری کنترل تریستور (TCSC‍) را نام برد که برای کاهش تلفات، پایداری استاتیکی ولتاژ، مدیریت تراکم خطوط انتقال و غیره استفاده می‌شوند مسئله‌ی مهم در استفاده از این وسایل، تعیین مکان مناسب این تجهیزات است؛ زیرا در غیر این صورت، نتایج درست و مقبولی حاصل نمی‌شود در این مقاله به‌کمک تخمین‌زن فازی محل مناسب SVC و TCSC را معلوم می‌کنیم تا پایداری استاتیکی ولتاژ در باس‌ها را افزایش دهیم روش پیشنهادی به کمک نرم‌افزار Matlab و بسته‌ی نرم‌افزاری Matpower4 بر روی شبکه‌های 14 و 30 باس IEEE آزمایش شده و نتایج مقبولی به‌دست داده است برای مطالعه‌ی پایداری استاتیکی ولتاژ از اعمال پخش بار تداومی (cpf)1 به کمک روش نیوتن رافسون استفاده شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal allocation of SVC and TCSC in power system by means of fuzzy estimator with the approach of increasing the static stability of the voltage

نویسنده [English]

  • mohammadali alipour
چکیده [English]

In recent years the demand for electrical energy has been rising steadily whilst the expansion of transmission lines and increased energy production capacity due to environmental and system constraints do not increase as much as this increase in demand This rapid increasing in load demand forces power systems to operate near the critical limits due to economic and environmental constraints FACT controllers such as SVC and TCSC are used for enhancing performance of power systems in terms of voltage/angle stability while improving the power transfer capability and voltage profile in steady state conditions Finding the best location of FACTS devices make these as powerful tool for its aims In this paper we determine the location of SVC and TCSC for increasing the static voltage stability in buses by using fuzzy counter This suggested way is tested by using both Matlab software and Matpower on networks with 14 and 30 IEEE buses and acceptable results have been achieved The continuous static load distribution (cpf) method was used to study the static stability of the voltage using the NewtonRaphson method