نویسنده = حسن رنجبر
تعیین و اندازه‌گیری پارامترهای مؤثر بر بازدهی یک سیستم آلفا اسپکترومتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.48301/kssa.2023.389428.2477

حسن رنجبر؛ محمدرضا یزدانی؛ محسن محرابی