آمار و ارقام

تاریخ انتشار: 1398

تعداد دوره ها: 16

تعداد شماره ها: 46

تعداد مقالات:

تعداد نویسندگان:

تعداد داوران:

تعداد نمایه ها: 3

 

با توجه به تغییر سامانه نشریه کارافن از زمستان سال 98،  سایت قدیمی این نشریه جهت نیاز کاربران  از  لینک http://karafan.saminatech.ir/  قابل دسترسی است.
 
دوفصلنامه‌ی «کارافن» از پاییز 1382و با هدف تبدیل ایده و نظر به عمل، توسعه فناوری و دانش کاربردی، تولید سوال برای تحقیقات بنیادی و... در حوزه‌ی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در دانشگاه فنی و حرفه‌ای منتشر شده و در تاریخ 1392/04/30 موفق به اخذ مجوز علمی به شماره 3/18/60837 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد. این نشریه دو شماره در سال منتشر می‌شود. 
 
کارافن، به‌دنبال نشر مقالاتی است که با استفاده از نتایج پژوهش‌های بنیادی به‌منظور به کمال حقیقی رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده در جوامع انسانی انجام می‌شوند. این تحقیقات که بر پیوند بین نظر و عمل، در رشته‌های مختلف دانشگاه فنی و حرفه‌ای تاکید دارد، بر مهارت‌های آموختنی و الگوهای مشارکتی مبتنی بوده و موجد پژوهش‌های بخشی نیز می‌باشند. این پژوهش‌ها در خلا صورت نمی‌گیرند. بلکه در فضای علمی و به‌دنبال پژوهش‌های بنیادی‌ای پدید می‌آیند، که هم متاثر از آن هستند و هم موثر بر آن.
دقت در صورت و هدف این قبیل نشریات و دوری از علم‌زدگی و عینیت‌گرایی در آنها، در سامان دادن و به کمال بردن فضای تحقیقاتی کشور موثر است.
از جمله اهداف کارافن موارد ذیل می‌باشد:
 
  • تبدیل ایده و نظر به عمل
  • توسعه فناوری و دانش کاربردی
  • تولید سوال برای تحقیقات بنیادی
  • حل مشکلات کاربردی
  • تولید محصولی خاص
  • آزمودن مفاهیم نظری در فضای واقعی
شماره جاری: دوره 16، شماره 46، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-322 

مقاله پژوهشی (کاربردی)

2. بررسی عوامل زمینه‌ای مؤثر بر تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی فناورانه مطالعه موردی دانشگاه فنی‌و‌حرفه‌ای

صفحه 33-50

محمدمهدی محمدپورمیر؛ سامره شجاعی؛ روح‌الله سمیعی؛ مجید اشرفی


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان