درباره نشریه

فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی «کارافن» از پاییز 1382و با هدف تبدیل ایده و نظر به عمل، توسعه فناوری و دانش کاربردی، تولید سوال برای تحقیقات بنیادی و... در حوزه‌ی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در دانشگاه فنی و حرفه‌ای منتشر شده و در تاریخ 1392/04/30 موفق به اخذ مجوز علمی به شماره 3/18/60837 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد. این نشریه هم اکنون چهار شماره در سال منتشر می‌شود. 

 

عنوان نشریه: فصلنامه کارافن

صاحب امتیاز: دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

انجمن همکار: انجمن علمی آموزش عالی ایران

زبان نشریه: فارسی (عنوان، چکیده، کلیدواژه ها و مشخصات نویسندگان به زبان انگلیسی نیز درج می شود)

نظم انتشار: فصلنامه

شاپای چاپی: 

2382-9796

شاپای الکترونیکی: 

2538-4430

کشور - شهرمحل انتشار: ایران، تهران

سال آغاز انتشار: 1392

وضعیت دسترسی: آزاد، دسترسی به متن کامل همه مقالات رایگان است.

هزینه انتشار مقاله: انتشار مقاله در این نشریه رایگان است.

قالب مقالات منتشر شده: pdf