راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

«باسمه تعالی»

 

 فصلنامه کارافن، نشریه‌‌ای میان رشته ای است که سالانه چهار شماره از آن منتشر می‌‌شود و شرایط پذیرش مقاله در آن به شرح ذیل است:

 1- ویژگی‌های کلی مقاله

 •  مقاله باید نتیجة تحقیقات نویسنده (نویسندگان) باشد.

 • مقاله نباید در نشریة دیگری منتشر شده باشد و تا اتمام داوری نیز نباید به مجلة دیگری فرستاده شود.

 •  تمامی مقالات پس از ارسال به کارشناسان، توسط سیستم همیاب مشابهت یابی شده و با توجه به درصد تشابه گزارش شده، مقالات تعیین تکلیف اولیه می گردند. لذا از پذیرش اولیه مقالاتی که گزارش مشابهت یابی آن ها بالای 35 % می باشد، معذور خواهیم بود.

 • چاپ مقاله منوط به تأیید نهایی هیئت تحریریه است.

 • پذیرش مقاله برای چاپ، پس از تأیید هیئت داوران به آگاهی نویسنده خواهد رسید.

 • مسئولیت مطالب و محتوای مقاله بر عهدة نویسنده مسئول است. نویسندۀ مسئول برای ارسال هر مقاله باید فرم تعهدنامۀ چاپ مقاله و همچنین فرم تعارض منافع را از سایت دانلود و پس از تکمیل، ارسال نماید.

 • ویراستار مجله در ویرایش ادبی و فنی مقاله بدون تغییر محتوای آن آزاد است.

 • حجم مقاله به‌هیچ‌وجه نباید بیش از بیست صفحه شود.

 • نام کامل نویسنده، مرتبة علمی، دانشگاه محل تدریس یا تحصیل، رشتة تحصیلی، رایانامه، شمارة تلفن نویسنده در صفحة جداگانه‌ای ضمیمه شود.

 • ارسال مقاله تنها از طریق سامانة فصلنامه کارافن در سامانۀ نشریات دانشگاه فنی و حرفه ای به نشانی http://karafan.tvu.ac.ir امکان‌‌پذیر است (برای این کار ابتدا باید در سامانه ثبت‌نام کنید).

 

2- اجزای مقاله

 • عنوان: نام کلی مقاله که گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد. عنوان باید غیرتکراری، فاقد ابهام و نارسایی مفهومی باشد.

 • مشخصات نویسنده: شامل نام و نام خانوادگی نویسنده، مرتبة علمی، رشتة تحصیلی، دانشگاه محل تدریس یا تحصیل. (مطابق با Affiliation دانشگاه فنی و حرفه ای به دو زبان فارسی و انگلیسی)

 • چکیده: شرح جامعی از مقاله با واژه‌های محدود (حداکثر 250 واژه یا ده سطر) شامل تصویری کلی از بیان مسئله، هدف، روش تحقیق و یافته‌‌ها. (به دو زبان فارسی و انگلیسی)

 • واژه‌های کلیدی: شامل پنج تا هفت واژة تخصصی که اهمیت آن‌ها در مقاله بیش از سایر واژه‌‌هاست. (به دو زبان فارسی و انگلیسی)

 • مقدمه: شامل هدف و ذکر پیشینة پژوهشی مقاله (به اجمال).

 • پیکرة اصلی: شامل متن اصلی مقاله، مبانی نظری، روش شناسی، تجزیه و تحلیل داده‌ها، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری.

 • پی‌نوشت: در صورت وجود توضیحات ضروری، اصطلاحات و معادل های خارجی، در پایین هر صفحه به‌ترتیب شماره‌گذاری شده در متن می‌آید.

 •  بخش تقدیر و تشکر: پیشنهاد می شود از مؤسسه‌های همکار و تأمین کننده اعتبار بودجه پژوهش نام برده شود. از افرادی که به نحوی در انجام پژوهش مربوطه نقش داشته‌، یا در تهیه و فراهم نمودن امکانات مورد نیاز تلاش نموده‌اند و نیز از افرادی که به نحوی در بررسی و تنظیم مقاله زحمت کشیده‌اند، با ذکر نام، قدردانی و سپاس‌گزاری شود. کسب مجوز از سازمان‌ها یا افرادی که نام آن‌ها برای قدردانی ذکر می‌شوند؛ الزامی است.
 • منابع: شایسته است به‌گونه‌ای  در تنظیم مقالات استفاده شود که حداقل نیمی از آنها در 5 سال اخیر منتشر شده باشند. ضروری است منابع  مورد استفاده را به ترتیب شماره آن در متن مقاله، پشت سر هم قرار دهید.  همچنین در منابع‌ با سال‌ متفاوت انتشار، نگارنده‌(گان) به ترتیب صعودی سال انتشار آورده شوند.

 • تمامی منابع باید به زبان انگلیسی درج گردند و نه فارسی. حتی اگر منابع فارسی باشد، لازم است تا به زبان انگلیسی ترجمه گردد.

 • چکیدة انگلیسی: با قلم Times New Roman با اندازة 11 (برگردان کامل چکیدۀ فارسی باشد).

 

3- شیوة تنظیم متن

 • مقاله باید روی کاغذ استاندارد، به قلم (فونت) ب. نازنین و اندازة 13 با فاصلة سطر 1 در محیط واژه‌‌پرداز ( Word )به صورت تک ستون نوشته شده باشد. همچنین فاصله باید از بالا و پایین صفحه، هر کدام 5 سانتی‌متر و از راست و چپ، هر کدام 4.5 سانتی‌متر باشد.

 • چکیده، واژه‌های کلیدی، منابع و ارجاعات داخل پرانتز، باید با اندازة 11 نوشته شود.

 • ابتدای هر بند، با نیم سانتی‌متر تورفتگی شروع شود؛ البته سطر نخستِ زیر هر عنوان، نباید تورفتگی داشته باشد.

 • نقل‌قول‌های مستقیمِ بیش از سه سطر، جدا از متن اصلی و با یک سانتی‌‌متر تورفتگی از هر طرف و با همان قلم ولی با اندازة 11 نوشته شود.

 • مقاله با مقدمه شروع می‌شود. عنوان هر بخش اصلی و زیربخش‌ها باید با سطری سفید از یکدیگر جدا شده و سیاه (بولد) نوشته شوند.

 • به جز اسامی خاص و نام اصول دستور زبان، سایر پانوشت‌های لاتین با حرف کوچک آغاز شود.

 • شمارة پی‌نوشت‌ها دنباله‌دار نباشد و از افراط در دادن پانوشت اجتناب شود.

 • برای شمارۀ پی‌نوشت‌ها از ابزار references استفاده کنید و به‌صورت دستی شمارة موردنظر را تایپ نکنید.

 • در صورت استفاده از اختصارات ناآشنا، فهرست آن‌ها قبل از نخستین کاربرد، در پانوشت ذکر شود.

 • چنانچه نویسنده یا نویسندگان در تهیۀ مقاله از منابع مالی سازمان یا نهاد خاصی استفاده کرده‌اند، در پانوشت به این مطلب اشاره شود.

 • در تهیۀ نمودارهای درختی و امثال آن از ابزارهایDraw ، Table و Equation در محیط Word استفاده شود تا تنظیم آن‌ها در نسخة نهایی مشکلی به وجود نیاورد.

 • عنوان جداول در بالا، و عنوان تصاویر در پایین آن‌ها نوشته شود.

 • کلیۀ مثال‌ها، نمودارها و تصاویر باید دارای شمارۀ پیاپی باشد.

 • شماره گذاری فرمول ها داخل پرانتز صورت پذیرد.

 

4- ارجاع به منابع

4-1            ارجاع داخل متن

4-1-1 رشته های فنی و مهندسی، هنر و معماری، کشاورزی و علوم پایه:

 • ارجاع منابع در متن مقاله به شیوۀ عددگذاری باشد و شماره منبع انتهایی، در داخل متن به شکل کروشه مانند نمونه قرار بگیرد. مثال: [4]

 

4-1-2 رشته های کارآفرینی و مدیریت (علوم انسانی) به شیوه APA:

 • نام خانوادگی مؤلّف یا نویسنده مسئول، تاریخ نشر اثر: صفحه یا صفحات. نیازی به نوشتن «ص» برای شمارة صفحات نیست. همچنین اعداد از راست به چپ نوشته شوند؛ مثل (122- 136)

 • متن ارجاعی (نقل‌قول مستقیم) باید داخل گیومه و نشانی آن به‌ترتیب گفته‌شده، داخل پرانتز قرار گیرد؛ مثل (سیف، 1368: 426).

 • اگر در متن به چند اثر از یک نویسنده ارجاع داده شود، هر کدام از آن آثار بر مبنای تفاوت تاریخ نشر تفکیک می‌شود و در منابع پایانی، با نام اثر مشخص خواهد شد.

 •  در صورتی ‌که به دو اثر چاپ‌شده از یک مؤلّف در یک سال ارجاع داده شود، لازم است ابتدا در منابع پایانی، با نوشتن «الف» و «ب» در کنار سال چاپ، آن‌ها را از هم متمایز کنید و سپس در منابع داخلی، بعد از نام خانوادگی مؤلّف، سال چاپ به همراه «الف» یا «ب» نوشته شود؛ برای مثال (حسینی، 1389 الف: 26)

 • کلیه ارجاع دهی های درون متنی باید به زبان فارسی نوشته شوند و در صورت ارجاع دهی به منبع خارجی، از معادل فارسی آن استفاده شده و بلافاصله نام لاتین آن بصورت پی نوشت در پایین همان صفحه قید شود.

4-2          ارجاع پایانی (منابع)

4-2-1 ارجاع به کتاب

 • نام خانوادگی مؤلّف یا نام معروف، نام، تاریخ نشر اثر (درون پرانتز با یک فاصله بعد از نام نویسنده). نام کتاب. نام و نام خانوادگی مصحّح یا مترجم، جلد، نوبت چاپ، محل نشر: نام ناشر (بدون ذکر واژة «انتشارات»).

 • در منابع پایانی نام کتاب یا رسالة دکتری، کج (ایرانیک) نوشته می‌شود؛ بنابراین، از سیاه‌کردن (بولد) یا قراردادن آن در گیومه پرهیز کنید.

مثال:

Gorman, J. M. (1996). The new psychiatry: The essential guide to state-of-the-art therapy, medication and emotional health. New York: St. Martin’s Press.

Murphy, M. A., Lai, D., & Sookraj, D. (1997). Evaluation of the neighborhood (congregate) meal program: Final report. Kelowna, BC: Kelowna Home Support Society.

4-2-2 ارجاع به مقاله

 • نام خانوادگی مؤلّف، نام، تاریخ نشر اثر (درون  پرانتز با یک فاصله بعد از نام نویسنده)، عنوان اصلی مقاله (داخل گیومه)، نام و نام خانوادگی مصحّح یا مترجم، عنوان اصلی دانشنامه یا فصلنامه و مجله  (ایرانیک و بدون ذکر واژة مجله و...)، دوره یا سال انتشار، شماره، صفحاتی که   مقاله در آن آمده است (بدون استفاده از «ص»).

مثال:

Rutherford, B. J. (2006). »Reading disability and hemispheric interaction on a lexical decision task«. Journal of Brain and Cognition, 60 (1), 55-63.

Rush, K. L., Waldrop, S., Mitchell, C., & Dyches, C. (2005). »The RN-BSN distance education experience: From educational limbo to more than an elusive degree«. Journal of Professional Nursing, 21 (3), 283-292.

4-2-3 ارجاع به مقاله‌ کنفرانس

 • نام خانوادگی مؤلّف، نام، تاریخ نشر اثر (درون  پرانتز با یک فاصله بعد از نام نویسنده)، عنوان اصلی مقاله (داخل گیومه)، نام و نام خانوادگی مصحّح یا مترجم، عنوان اصلی دانشنامه یا فصلنامه و مجله  (ایرانیک و بدون ذکر واژة مجله و...)، سال، ماه، روز، نام شهر، کشور.

مثال:

Jang, S. (2019, August 8–11). Deconstructing the opposition of natural/arbitrary in Coleridge’s theory of language [Paper presentation]. NASSR 2019: Romantic Elements, Chicago, IL, United States.

4-2-4 ارجاع به پایان‌‌نامه

 • نام خانوادگی مؤلّف، نام، سال دفاع (درونپرانتز با یک فاصله بعد از نام نویسنده)، عنوان رساله، مقطع دفاع‌شده، نام و  نام خانوادگی استاد راهنما، نام دانشگاه و دانشکدة محل تحصیل دانشجو.

 • همان‌طور که گفته شد، نام رسالة دکتری کج (ایرانیک) نوشته می‌شود و عنوان پایان‌نامة کارشناسی ارشد تنها در گیومه قرار می‌گیرد.

مثال:

Elgafy, A., & Lafdi, K. (2010). Nanoparticles and fiber walls interactions during nanocomposites fabrication. Journal of Scientific Conference Proceedings, 2(1), 15–23.

4-2-5 ارجاع به وبگاه‌‌های اینترنتی

 • نام خانوادگی مؤلّف، نام، تاریخ درج مطلب در وبگاه (درون پرانتز با یک فاصله بعد از نام نویسنده)، عنوان مقاله یا اثر (داخل گیومه)، نشانی الکترونیکی وبگاه.

 • ارجاع به چنین مطالبی در حدّ ضرورت و زمانی است که منابع مکتوب از آن موضوع موجود نباشد.

مثال:

Wells, P. (2009, July 28). Our universities can be smarter. Maclean's . Retrieved from http://www2.macleans.ca

 

5- سایر نکات

 • با توجه به مقررات فصلنامه کارآفن، هر نویسنده محترم مجاز است فقط یک مقاله در هر شماره فصلنامه ارسال و پیگیری نماید، لذا از دریافت بیش از یک مقاله به نام هر نویسنده، در یک بازه زمانی مشخص معذور خواهیم بود.

 

 • ضروری است افلیشن مقالات به زبان انگلیسی و فارسی به فرمت ذیل درج گردد:

Position ..., Department of ..., Faculty of …, … Branch, Technical and Vocational University (TVU), ….., Iran.

مرتبه علمی... ،گروه... ، دانشکده ... ،دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان .... ، ایران.

مثال:

Assistant Professor, Department of Electrical and Computer Engineering, Faculty of  Dr.Shariaty, Tehran  Branch, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran.

استادیار، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکده فنی دختران دکترشریعتی تهران، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان تهران، ایران.

نکات مهم در خصوص مرتبه علمی:

 • چنانچه مرتبه علمی استاد، دانشیار یا استادیار می باشد؛ همان را عینا ذکر بفرمایید.

 • اگر مرتبه علمی مربی است و عضو هیئت علمی دانشگاه یا مرکز آموزشی هستید، از کلمه (عضو هیئت علمی) برای مرتبه علمی استفاده بفرمایید.

 • در غیر اینصورت آخرین مدرک تحصیلی یا مقطع تحصیلی فعلی را برای مرتبه علمی خود درج نمایید. مانند: دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشجوی دکتری و ... .

 

 • درج نشانۀ تشدید یا تنوین در واژه‌های عربی تشدیدداریا تنوین‌دار ضروری است.

 • هر توضیح اضافی دیگری غیر از ارجاع، در پانوشت می‌‌آید.

 • در بخش منابع در صورتی‌ که نام مؤلّف معلوم نباشد، نام اثر جایگزین آن می‌‌شود.

 • در فهرست منابع در صورتی که مشخصات منبعی بیش از یک سطر شد، برای سطر دوم، نیم سانتی‌متر تورفتگی ایجاد شود.

 • ارجاع به منابع قدیم، به نام اشهر باشد؛ مثل ناصرخسرو و نه قبادیانی.

 • در نقل منابع از زبان‌های مختلف، برای بزرگ نوشتن حروف اول از قواعد همان زبان پیروی شود؛ به این معنا که مثلاً در زبان فرانسه جز اسامی خاص، باقی اسامی با حروف کوچک شروع می‌شوند؛ درحالی‌که در زبان آلمانی، اسم دستوری با حروف بزرگ نوشته می‌شود و باقی کلمات با حروف کوچک و... .