اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 417
تعداد پذیرش 72
تعداد عدم پذیرش 147
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 76

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 140
تعداد مشاهده مقاله 41145
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 30 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
درصد پذیرش 17 %