اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عرفان خسرویان

مهندسی هوا و فضا عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور/رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

b.net407gmail.com
021-42350100
0000-0002-7239-2985


شماره موبایل:

09045860369

کدملی:

1971717797

سردبیر

نعمت‌اله عزیزی

برنامه ریزی آموزشی استاد/عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~nazizi/
n.aziziuok.ac.ir
08733665283
0000-0002-8637-397x

دبیر تحریریه

محسن جهانشاهی

مهندسی پتروشیمی، نانوتکنولوژی استاد/معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

nano.nit.ac.ir/
mjahannit.ac.ir
021-42350400
0000-0003-3905-2791

مدیر داخلی

آذرچهر صحت

دکتری مدیریت آموزشی استادیار/ مدیر کل دفتر اسناد، کتابخانه و منابع علمی دانشگاه فنی و حرفه ای

tvu.entesharatgmail.com
021-42350406

اعضای هیات تحریریه

محسن جهانشاهی

مهندسی پتروشیمی، نانوتکنولوژی استاد/معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

nano.nit.ac.ir/
mjahannit.ac.ir
021-42350400
0000-0003-3905-2791

نعمت‌اله عزیزی

برنامه ریزی آموزشی استاد/عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~nazizi/
n.aziziuok.ac.ir
08733665283
0000-0002-8637-397x

حسن کی پور

شیمی معدنی استاد/ دانشگاه بوعلی سینا همدان

che.basu.ac.ir/~hkeypour
keypourhasgmail.com
42350104
0000-0001-9973-241X

مسعود شفیعی

مهندسی برق-کنترل استاد/دانشگاه صنعتی امیرکبیر

www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=mshafiee
mshafieeaut.ac.ir
09122990703
0000-0002-1290-2226

سیدعلی‌اصغر قریشی

مهندسی شیمی استاد/ دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل

ostad.nit.ac.ir/home.php?sp=370342
aa_ghoreyshinit.ac.ir
09111123408
0000-0002-2206-8802

حسن مسلمی نائینی

مهندسی مکانیک - ساخت و تولید استاد/دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/moslemi
moslemimodares.ac.ir
0000-0002-6428-2268

محمدرضا مهرنیا

مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی استاد/ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mmehrnia/
mmehrniaut.ac.ir
0000-0002-9881-2001

سید محمدحسین سید کاشی

مهندسی مکانیک - ساخت و تولید استاد/ عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند

cv.birjand.ac.ir/seyedkashi/fa
seyedkashibirjand.ac.ir
5631026444
0000-0002-1544-0733

سیدحیدر میرفخرالدینی

مدیریت صنعتی استاد/دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/mirfakhr
mirfakhr.drgmail.com
021-42350501
0000-0002-8150-0415

مهدی بیات

شیمی معدنی دانشیار/ دانشگاه بوعلی سینا همدان

www.researchgate.net/profile/Mehdi-Bayat-2
mehdi806gmail.com
02182234170
0000-0002-5032-6522

h-index: 23  

ویدا تقوائی

مهندسی معماری-مبانی نظری دانشیار/دانشگاه فنی و حرفه ای

taghvaeishariaty.ac.ir
021-42350510
0000-0003-2323-7847

اکبر جعفری

مهندسی مکانیک دانشیار/دانشگاه فنی و حرفه ای

montazeri.tvu.ac.ir/
jafarisirjantech.ac.ir
09125147570
0000-0003-0815-9115

احمدرضا حقیقی

دینامیک محاسباتی استاد/دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای

scholar.google.com/citations?user=LilOalMAAAAJ&hl=en
arhaghighitvu.ac.ir
09193996782
0000-0002-1851-2456

مهدی چهل امیرانی

مهندسی برق دانشیار/ دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=286&Ln=fa
m.amiraniurmia.ac.ir
4433484049
0000-0002-5179-9831

مهدی ملکان

مهندسی مواد و متالورژی دانشیار / دانشگاه تهران

meteng.ut.ac.ir/~mmalekan
mmalekanut.ac.ir
۰۲۱۸۲۰۸۴۶۱۰
0000-0001-0040-0002

بهزاد معین

مهندسی عمران عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir/members/moein
moeinznu.ac.ir
+98 (0) 24 3305 4508
0000-0002-3532-9274

اعضای هیات تحریریه بین المللی

یوحنا لاسونن

اشتغال، نیروی کار و آموزش های فنی استاد/دانشگاه فلوریدای جنوبی، ایالات متحده آمریکا

www.usf.edu/education/faculty/faculty-profiles/johanna-lasonen.aspx
lasonenusf.edu
(813)9740314
0000-0002-9413-440X

مایکل آزبورن

آموزش بزرگسالان و آموزش مادام العمر استاد/ دانشگاه گلاسگو اسکاتلند، بریتانیا

www.gla.ac.uk/schools/education/staff/michaelosborne/
michael.osborneglasgow.ac.uk
01413303414
0000-0002-1609-385X

پر-اولاف تانگ

پداگوژی استاد/ دانشگاه گوتنبرگ. سوئد

www.gu.se/en/about/find-staff/per-olofthang
per-olof.thangped.gu.se
0046708281864
0000-0002-5400-9479

کمال عزیز کیتولی

بیوشیمی ارگانیک استاد/ دانشگاه دهوک، عراق

uod.ac/ac/c/com/departments/medical-chemistry/academic-members/kamal-aziz-ketuly/
kketulyhotmail.com
07504514116
0000-0003-1556-2914

ماریوس ونتر

اقتصاد دانشیار/دانشگاه ژوهانسبورک، آفریقای جنوبی

www.uj.ac.za/contact/Pages/Marius-Venter.aspx
mventeruj.ac.za
0027824649636
0000-0003-2810-5149