طراحی مدل راهبردهای بهبود برنامه درسی رسمی ریاضیات پایه ششم ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی ،واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

10.48301/kssa.2023.349573.2185

چکیده

هدف از این تحقیق طراحی مدل راهبردهای بهبود برنامه درسی رسمی ریاضیات پایه ششم ابتدایی است. روش پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر رویکرد، کیفی است و از روش تحلیل تم (مضمون) استفاده‌شده است. برای انجام مصاحبه میدانی، مشارکت‌کنندگان پژوهش شامل اعضای هیئت‌علمی رشته برنامه درسی و اعضاء هیئت‌علمی رشته ریاضی، مدرسان ریاضی برتر، برنامه ریزان درسی ریاضیات و پژوهشگران حوزه آموزش برنامه‌ریزی درسی و آشنا با آموزش ریاضی و برنامه درسی بودند (18 نفر). برای تحلیل داده‌ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی با استفاده از نرم‌افزار مکس-کیودی‌ای نسخه پرو انجام گردید. نتایج تحلیل مضمون نشان داد که 7 مضمون سازمان‌دهنده (رهبری برنامه درسی توسط معلم، تلفیق رسانه‌ای، فعالیت‌ها، گروه‌های آموزشی، توانمندسازی معلمان، تدوین برنامه درسی و مدیریتی) و 39 مضمون پایه به‌عنوان راهبردهای بهبود برنامه درسی رسمی ریاضی ششم ابتدایی وجود دارد. استفاده از نتایج پژوهش حاضر منجر به بهبود برنامه درسی رسمی ریاضیات پایه ششم ابتدایی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing Strategies for Improving the Formal Sixth Grade Mathematics Curriculum

نویسندگان [English]

 • Ali Gholami Pol Basreh 1
 • Moighan Mohammadi Naeeni 2
 • Faezeh Nateghi 3
1 Ph.D Student in Curriculum Planning, Department of Educational Sciences,Arak Branch,Islamic Azad University,Arak,Iran
2 Associate Professor , Department of Educational Sciences,Arak Branch,Islamic Azad University,Arak,Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences,Arak Branch,Islamic Azad University,Arak,Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to design a model of strategies to improve the formal sixth grade elementary mathematics curriculum. The research method is applied in terms of purpose and qualitative in terms of approach and the theme analysis method has been used. To conduct the field interview, research participants included curriculum faculty members and mathematics faculty members, top math instructors, mathematics curriculum planners, and curriculum education researchers familiar with mathematics and curriculum education (18). To analyze the data, continuous comparison method was performed during three stages of open, axial and selective coding using Max-Cody software of Pro version. The results of the content analysis showed that 7 organizing themes (curriculum leadership by the teacher, media integration, activities, departments, teacher empowerment, curriculum development and management) and 39 basic themes as strategies for improving the curriculum there is a formal sixth grade math course. Using the results of the present study will improve the formal curriculum of sixth grade elementary mathematics.

کلیدواژه‌ها [English]

 • curriculum leadership
 • media integration
 • teacher empowerment
 • curriculum development
 • model

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402
 • تاریخ دریافت: 08 تیر 1401
 • تاریخ بازنگری: 10 اردیبهشت 1402
 • تاریخ پذیرش: 07 خرداد 1402