بررسی سرفصل‌های جدید مقاطع کاردانی و کارشناسی رشته الکترونیک دانشگاه فنی و حرفه‌ای مبتنی بر تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

دپارتمان مهندسی برق، دانشکده فنی پسران، دانشگاه فنی و حرفه ای، قم، ایران

10.48301/kssa.2023.362823.2297

چکیده

مهندسی یا تکنسین الکترونیک، یک گروه شغلی است که با سرعت بالایی در حال رشد است. با عنایت به شعار سال 1401 که سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین نام‌گذاری شده است و لزوم حرکت در مسیر این شعار، این مقاله به بررسی سرفصل‌های جدید رشته الکترونیک در هر دو مقطع کاردانی و کارشناسی با رویکرد پوشش محتوای سرفصل‌ها بر اساس تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین پرداخته است. به‌منظور بررسی دقیق‌تر یک نظرسنجی از دانشجویان و اساتید رشته الکترونیک دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان قم نیز انجام شده است. سؤالات نظرسنجی ازلحاظ روایی با ضریب نسبی روایی محتوا و شاخص روایی محتوا و ازلحاظ پایایی با ضریب آلفای کرونباخ بررسی شده است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌منظور دستیابی به تولید دانش بینان و اشتغال آفرین و ارتقاء آن، بایستی سرفصل‌ها مورد بازنگری قرار گرفته و بعضی از دروس حذف و دروسی مرتبط با بازار کار اضافه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the new syllabi for the associate and bachelor degrees of the technical and vocational university in the electronics field based on knowledge-based and job-creating production

نویسندگان [English]

  • morteza abdolhosseini
  • Rohollah Abdollahi
Department of Electrical Engineering, Technical and Vocational University, Qom, Iran
چکیده [English]

Electronics engineering is a rapidly growing career group. Considering the slogan of 1401, which was named by the Supreme Leader as knowledge-based and job-creating production, and the need to move in the direction of this slogan, this article examines new issues in the field of electronics in both. Associate's and bachelor's degrees with the approach of content coverage of topics based on knowledge-based and job-creating production. In order to make a more detailed investigation, a survey was also conducted among the students and professors of the electronics department of Qom Technical and Vocational University. The survey questions have been checked for validity with the relative coefficient of content validity and content validity index, and for reliability with Cronbach's alpha coefficient. The results of the surveys show that in order to achieve production based on knowledge and job creation and its promotion, the headings should be modified and some courses should be deleted and courses related to the labor market should be added.

کلیدواژه‌ها [English]

  • syllabus of associate and bachelor degree
  • Electronics field
  • Knowledge-based production
  • Job creator
  • Technical and vocational university

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401
  • تاریخ دریافت: 09 مهر 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 آذر 1401
  • تاریخ پذیرش: 20 اسفند 1401