معانی و آثار اخلاق حرفه‌ای در مدیریت مدارس: تحلیل رواییِ دیدگاه‎های مدیران آموزشی در عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی ، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

2 گروه علوم تربیتی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

10.48301/kssa.2023.361556.2284

چکیده

این پژوهش با هدف مطالعۀ روایت‌های مدیران مدارس مقطع متوسطه از اخلاق حرفه‌ای در مدیریت مدارس انجام گردید. رویکرد پژوهش تفسیری و کیفی است که با راهبرد روایت‌نگاری و خرده‌راهبرد پیش‌روایت انجام گردید. میدان تحقیق کشور عراق و مشارکت‌کنندگان بالقوه تمامی مدیران مدارس متوسطه در شهر کربلای معلّی بودند که 15 نفر از آنان به‌صورت هدفمند (ناهمگن) انتخاب و با استفاده از یک پروتکل مصاحبه عمیق و روایتی دعوت به مشارکت شدند. داده‌ها به‌دست‌آمده با استفاده از روش شبکۀ مضامین تحلیل گردیدند. نتایج نشان داد که 4 فرا روایت تحت عناوین (فضیلت‌-محوری، دین‌-محوری، سازمان-‌محوری و مردم-محوری) از اخلاق حرفه‌ای در مدیریت مدارس قابل احصا بود. با وجود گوناگونی فراروایت‌ها، توجه به اخلاق حرفه‌ای بر زندگی شغلی و زیست فردی- حرفه‌ای و بر روابط مدیران با دیگران اثرگذار بوده و تعهد، روابط حسنه و تعالی را در آنان پرورش داده است. همچنین تاکید آنان را بر راهبردهای قانون‌گرایی، مشارکت‌گرایی و افزایش بهره‌وری بیشتر کرده اند و پیامدهای آموزشی، سازمانی، اجتماعی و حتی فردی در مدیریت آنان بر مدرسه داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Meaning and Effects of Professional Ethics in School Administration: Narrative Analysis of Educational Principles' views in Iraq

نویسندگان [English]

  • ISMAIEL OMAR 1
  • Keyvan Boland Hamtan 2
  • Naser Shirbagi 2
1 Department of Education, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.
2 Department of Education, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

This research was conducted with the aim of studying the narratives of school principals in the field of professional ethics in school management. He turned to interpretive research and how it was done with the past narrative and the past before the narrative. The field of research in Iraq and the participation of strong students were all principals of secondary schools in the city of Karbala, 15 of whom were randomly selected and invited to participate using an in-depth interview protocol. The data are obtained using the network of analytical methods. The results showed that four narratives could be shared under the headings (virtue-axis, religion-axis, organization-axis and people-axis) of professional ethics in school management. With the existence of these characteristics, the focus of professional ethics on work life and individual-professional life and on managers' relationships with others is important and promotes commitment, good relationships and excellence. They also placed greater emphasis on legal, participatory and explicit leadership and had educational, organizational, social and even individual messages in their school management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morality
  • behaviour
  • responsibility
  • educational environment

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401
  • تاریخ دریافت: 11 مهر 1401
  • تاریخ بازنگری: 13 دی 1401
  • تاریخ پذیرش: 25 دی 1401