کاربرد اندازه کلاس‌های مزدوج و مرکز سازها در یک pگروه متناهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسنده

گروه ریاضی، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

10.48301/kssa.2022.340303.2087

چکیده

فرض کنید G یک P-گروه متادوری ( Pعدد اول فرد) نا آبلی، متناهی و Z(G) مرکز آن باشد، گراف ناجابجایی delta(G) وابسته به گروه G، گرافی است که مجموعه رأس‌های آن G\Z(G) و دو رأس u و v از آن مجاورند، اگر و تنها اگر جابجاگر این دو عضو برابر 1 نباشد. در این مقاله، ابتدا تعداد کلاس‌های مزدوج گروه G را به دست می‌آوریم، سپس با استفاده از نتایج به‌دست‌آمده خواص متنوعی از گراف‌های ناجابجایی متناظر با G را موردمطالعه قرار می‌دهیم. ‌علاوه بر این‌ها، تعداد یال‌ها، تعداد رأس‌ها، کامل بودن و همبندی گراف delta(G) را موردبررسی قرار می‌دهیم، به‌خصوص این‌که ثابت می‌کنیم عدد خوشه‌ای و عدد رنگی این گراف‌ها باهم برابرند. هم‌چنین، مرکز سازهای اعضا گروه متناهی G محاسبه‌شده، با توجه به فرمول‌های دقیقی که برای اندازه مرکز سازهای اعضا این گروه به دست می‌آوریم، n-امین درجه جابجایی این گروه را برحسب پارامترهای آن و به‌عنوان کاربرد مستقیمی از محاسبات ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Some applications for the number of conjugacy classes and centralizers of a finite p-group

نویسنده [English]

  • Kayvan Moradipour
, Department of Mathematics,,Technical and Vocational University (TVU),Tehran, Iran.
چکیده [English]

Let G be a finite non-abelian metacyclic p-group (p is an odd prime number) and Z(G) be its center‎. ‎The non-commuting graph delta(G) of the group G is defined as the graph‎, ‎whose vertex set is and two distinct vertices u and v are connected by an edge if and only if the commutator of u and v is not the identity‎. ‎In this paper‎, ‎the exact number of conjugacy classes of G is obtained‎, ‎then the various properties of the non-commuting graph of the group are given‎. ‎Moreover‎, ‎the number of edges‎, ‎vertices‎, ‎the completeness and the connection of the graph are examined‎. ‎In particular‎, ‎we prove that the click number and the chromatic number of these graphs are the same‎. ‎In addition‎, ‎the centralizers of the group are computed‎. ‎Also‎, ‎exact formulas for the centralizer sizes of G are obtained and using these results‎, ‎the n-th commutativity degrees of such groups in terms of their parameters are computed‎.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-commuting graphs&lrm
  • chromatic number&lrm
  • click number&lrm
  • , &lrm
  • commutativity degree

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401
  • تاریخ دریافت: 19 اردیبهشت 1401
  • تاریخ بازنگری: 05 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 20 شهریور 1401