مقایسه ارزش ویژه برند آموزش عالی (مورد مطالعه: دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه‌های دولتی استان یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اردکان، ایران

2 روه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.

3 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.

10.48301/kssa.2021.272375.1385

چکیده

در عصر رقابتی و پیچیده کنونی که رشد سریع مؤسسه های آموزش عالی و محو شدن مرزبندی های جهانی در آن را سبب شده است، شناساندن برند یک دانشگاه به ذینفعانش اهمیت ویژه ای می یابد. در این پژوهش، ابعاد مختلف ارزش برند برای دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه های دولتی استان یزد بررسی شده است. برای انجام تحقیق از پرسشنامه ‏ای که با توجه به نظرات خبرگان و آزمون آلفای کرونباخ، روایی و پایایی آن سنجش و تأیید شده، استفاده شده است. با استفاده از نرم‏ افزار SPSS، در ابتدا نرمال بودن داده‌ها بررسی و سپس هر کدام از عوامل برند با استفاده از آزمون ANOVA بررسی، مقایسه و رتبه‌بندی شده‏ اند. طبق نتایج به‌دست آمده در این تحقیق ارزش ویژه برند دانشگاه یزد در رتبه اول، دانشگاه اردکان در رتبه دوم و دانشگاه میبد در رتبه سوم قرار گرفته است. نتایج این تحقیق می تواند باعث درک بهتر مدیران دانشگاهی از ارزش ویژه برند خود از دید دانشجویان شود و به این ترتیب برنامه ریزی های بهتری برای ارتقای برند دانشکده‏ ها و دانشگاه انجام گیرد. از طرفی، مدیران ارشد و مدیران بازاریابی سازمان‏ها نیز می‌توانند از مدل و نتایج این پژوهش برای تعیین جایگاه برند سازمان خود از نگاه مشتریان و ذینفعان استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison between higher education brand equity (Case study: faculty of engineering in public universities of Yazd province)

نویسندگان [English]

 • Ali Nadizadeh 1
 • Mitra Moubed 2
 • Reihane Hamidi 3
1 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Ardakan University, Ardakan, Iran.
2 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Ardakan University, P.O. Box 184, Ardakan, Iran.
3 Department of Industrial Engineering,, Faculty of Engineering,, Ardakan University, Ardakan, Iran.
چکیده [English]

The rapid growth of higher education and universities in today’s competitive markets, have led to the special importance of a university brand for its stakeholders. In this research, different dimensions of brand equity have been investigated for the Faculty of Engineering between the three public universities of Yazd province. A questionnaire has been developed using previous researches and current paper conceptual framework. The validity and reliability of questionnaires have been confirmed by experts’ opinions and Cronbach’s alpha test. Using SPSS software, firstly the normality of data was checked and confirmed. Then, the factors of brand equity model in the conceptual model, have been tested, compared and ranked using ANOVA test. The results show the brand equity rank of Yazd province public universities as (1) Yazd University,(2) Ardakan University and (3) Meibod University. This research can lead the university managers to a better understanding of their brand equity from the students’ point of view. Therefore, a better plans can be made to promote the university brand. Business and marketing managers can also use the model and method used at this paper in order to determine their brand equity from the customers and other stakeholders’ point of view and improve that .

کلیدواژه‌ها [English]

 • Service Marketing
 • Higher education marketing
 • University
 • Brand equity
 • Brand image

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1400
 • تاریخ دریافت: 24 فروردین 1400
 • تاریخ بازنگری: 18 خرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 16 تیر 1400