دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی (کاربردی)

تبیین و ارزیابی بسترهای یادگیری تجربی در نظام آموزش عالی معماری ایران (مطالعۀ موردی: دانشکده‌های معماری شهرهای کرمانشاه و اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.48301/kssa.2023.362339.2290

نسیم باقری؛ محمدابراهیم مظهری؛ مصطفی مسعودی نژاد


استفادۀ مؤثر از روش SVM جهت تشخیص معایب موتورهای الکتریکی به کمک آنالیز اجزای محدود

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.48301/kssa.2023.389534.2495

سید حمید رفیعی؛ منصور اوجاقی؛ مهدی صبوری


مقایسه ارزش ویژه برند آموزش عالی (مورد مطالعه: دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه‌های دولتی استان یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1400

10.48301/kssa.2021.272375.1385

علی نادی زاده اردکانی؛ میترا موبد؛ ریحانه حمیدی


بررسی تأثیر وابستگی سیاسی بر سرعت تعدیلات ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1400

10.48301/kssa.2021.238866.1130

فریبا رضوانی؛ سجاد برندک


مقایسه پایداری ناحیه مرکزی تنه و نمره کلی آزمون غربالگری عملکردی در دختران دانش آموز با و بدون سندرم متقاطع فوقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

10.48301/kssa.2022.304267.1721

محمد رحیمی؛ رضیه شریفی؛ هاشم پیری؛ مهدی دستگردی


تخریب فتوکاتالیزوری آلاینده زیست محیطی: درک عمیق نقش نانوذرات نقره در بهبود عملکرد نانوساختار Bi2O3

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1400

10.48301/kssa.2022.313282.1815

حسین عزیزی توپکانلو؛ مهدی کریمی نظرآباد؛ بهناز حکیمی؛ ابوالفضل درودی


مقاله پژوهشی (توسعه ای)

ارزیابی عوامل موثر بر توسعه توریسم تفریحی - ورزشی با رویکرد اکوسیستم کارآفرینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

10.48301/kssa.2022.304141.1720

فاطمه احمدی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ محمدرضا برومند؛ فاطمه محدث


مقاله پژوهشی (کاربردی)

مدل تعاملی راهبرد های توسعه ای منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.48301/kssa.2022.322946.1929

علی نقی غلامی؛ امین خطیبی؛ صدیقه حیدری نژاد


تحلیل موانع استقرار شش سیگما ناب-سبز با استفاده از مجموعه فازی بایپولار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

10.48301/kssa.2022.302414.1704

سیّد سینا معصومی؛ محمد حسین اصغرپور؛ مهرزاد جمشیدی گیلانی


طراحی و اعتبار بخشی برنامه درسی مبتنی بر توسعه فردی(IDP) برای آموزش وبهسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.48301/kssa.2022.302379.1703

احدالله عزیزی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ محمود ابوالقاسمی


شناسایی و تحلیل پیشران‌های کلیدی توسعه گردشگری ورزشی فعال در ایران با استفاده آینده‌پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

10.48301/kssa.2022.314180.1828

محمدرضا پارسامهر؛ محمد سیوان نوری؛ نوید مهتاب؛ کوروش ویسی


طراحی مدل مدیریت پسماند جامد شهری با استفاده از رویکرد کیفی (مطالعه موردی: شهرستان اسلامشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

10.48301/kssa.2022.323006.1931

سیدفرزاد کاظمی پیرسرا؛ مریم فراهانی؛ سعید مطهری؛ بیتا آزادبخت


طراحی الگوی مشارکت پایدار در ورزش دانشجویی با رویکرد بازاریابی اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

10.48301/kssa.2022.316302.1854

محمد حسین محسنی چلک؛ فرشاد امامی؛ رسول طریقی؛ محمد حسین قربانی


کاربرد اندازه کلاس‌های مزدوج و مرکز سازها در یک pگروه متناهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.48301/kssa.2022.340303.2087

کیوان مرادی پور


مقاله پژوهشی (توسعه ای)

بررسی جایگاه آموزش ضمن خدمت در ارتقا سلامت اداری کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

10.48301/kssa.2022.270215.1368

سپیده بارانی


سناریونگاری شکل گیری پدیدۀ «ساخت و ساز چهار» در صنعت ساختمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1401

10.48301/kssa.2022.347490.2173

سیدمهدی علوی؛ علیرضا ناصر صدرآبادی؛ حبیب زارع احمدآبادی؛ سید مجتبی حسینی بامکان


مقاله پژوهشی (کاربردی)

مطالعه عددی چگالی جریان اتصال-کوتاه و جذب در لایه فعال سلول‌های خورشیدی آلی در حضور نانوذرات استوانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1401

10.48301/kssa.2022.354897.2228

محسن بهرامی؛ نسرین سپهوند؛ زهرا مرادپور


بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در کارگران کارخانه یوتاب و ارتباط آن با پاسچر حین کار، سابقه کار و شاخص توده بدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

10.48301/kssa.2022.340560.2089

محمد رحیمی؛ فائزه شاه محمدی؛ آمنه قاسمی


شناسایی و اولویت بندی وظایف و تکالیف اعضای هیأت علمی موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

10.48301/kssa.2022.361020.2283

زکیه اکرمی


تدوین چارچوب برنامه درسی ارتباط‌ساز در آموزش عالی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1401

10.48301/kssa.2023.368582.2335

ام البنین کشاورز رودکی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ مریم حسینی لرگانی؛ غلامرضا یادگارزاده


تاثیر تبلیغات خلاق بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط حوزه صنایع غذایی با عامل میانجی نگرش به تبلیغات و تصویر برند ( مطالعه موردی: صنعت سوهان )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1401

10.48301/kssa.2023.340729.2092

سلیمه السادات خسروی؛ نادر نادری؛ نادر سید امیری


تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی(مورد مطالعه بانک‌های دولتی و خصوصی شهر فسا )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1401

10.48301/kssa.2023.357437.2252

محمدعلی اشراقی؛ فخریه حمیدیان پور؛ ابراهیم رجب پور


اعتبار یابی ابزار سنجش عوامل موثر بر توسعه حرفه‌ای اعضا هیئت‌علمی: تکنیک دلفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1401

10.48301/kssa.2023.363853.2301

حانیه اسمعیلی ماهانی؛ جواد پورکریمی؛ احسان جمالی؛ سیدمحمد میرکمالی


معانی و آثار اخلاق حرفه‌ای در مدیریت مدارس: تحلیل رواییِ دیدگاه‎های مدیران آموزشی در عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

10.48301/kssa.2023.361556.2284

اسماعیل عمر؛ ا کیوان بلندهمتان؛ ناصر شیربگی


طراحی مدل منطقه بندی و تقسیم بندی مسیر در پخش مویرگی مواد غذایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1401

10.48301/kssa.2023.357623.2254

سعید عربی؛ فرشید نمامیان؛ یوسف محمدی فر


ارائه مدل معادلات ساختاری تکنولوژی اطلاعات بر عملکرد داوران جام‌جهانی فوتبال روسیه 2018 با نقش میانجی خودسودمندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.48301/kssa.2023.353145.2212

محمدرضا منصوری؛ محمدرضا اسماعیلی؛ فریده اشرف گنجویی؛ زهرا حاجی‌انزهایی


بررسی تأثیر اجتناب مالیاتی بر تأخیر گزارش حسابرسی با در نظر گرفتن نقش تعدیلی اندازه حسابرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

10.48301/kssa.2023.363969.2303

سعید علی پور؛ مهرداد عظیمی؛ مریم طالب العلم


بررسی سرفصل‌های جدید مقاطع کاردانی و کارشناسی رشته الکترونیک دانشگاه فنی و حرفه‌ای مبتنی بر تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.48301/kssa.2023.362823.2297

مرتضی عبدالحسینی؛ روح اله عبداللهی


بررسی رابطه بین ویژگی‌های شرکت، راهبری شرکتی و قدرت ذی‌نفعان با افشای آینده‌نگر با استفاده از مدل‌های ایستا و پویا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.48301/kssa.2023.363935.2302

اکرم تفتیان؛ فرزاد باقی نسب


بررسی ابعاد و مولفه های مدل کسب و کار حسابداران مدیریت خبره جهانی با استفاده از رویکرد فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.48301/kssa.2023.367791.2327

مجتبی قنبرزاده؛ زاهد احمدزاده


تحلیل رضایتمندی دانشجویان بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1402

10.48301/kssa.2023.354188.2222

مهتاب پورآتشی؛ اصغر زمانی


چالش‌های اساسی فراروی هوشمندسازی حمل‌ونقل در کلان‌شهر اصفهان با استفاده از رویکرد کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1402

10.48301/kssa.2023.367651.2325

مسرت آیت


طراحی الگوی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک محور در بانک‌های خصوصی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1402

10.48301/kssa.2023.364676.2307

مینا عبدالعلی پور؛ حسین بوداقی خواجه نوبر؛ پروانه گلرد؛ رضا رستم زاده


رابطه میان ویژگی های مدیرعامل و تجدید ارائه صورت های مالی با تاکید بر نقش تعدیل کننده مکانیزم های راهبری شرکتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1402

10.48301/kssa.2023.376783.2382

علی سوری؛ ارسلان زنوبی


تعیین و اندازه‌گیری پارامترهای مؤثر بر بازدهی یک سیستم آلفا اسپکترومتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.48301/kssa.2023.389428.2477

حسن رنجبر؛ محمدرضا یزدانی؛ محسن محرابی


بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیران بر رفتارهای مالی در شرایط بحران مالی: شواهدی از بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1402

10.48301/kssa.2023.384710.2442

احسان قدردان؛ مریم لاله ماژین؛ زهرا افتخاری


طراحی مدل پیشایندها و پسایندهای اجتماع برند آنلاین به‌منظور ارتقای عشق به برند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.48301/kssa.2023.347133.2165

الهام بریمی زاده؛ سید رضا حسنی؛ فرشید نمامیان؛ افشین باغفلکی


شناسایی و سنجش مدل مفهومی نوآوری محصول در صنایع دانش بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.48301/kssa.2023.369008.2340

مرتضی فاتحی پور؛ مانی شجاعی


بکارگیری رویکرد تصمیم گیری فازی مردد در ارزیابی سطوح چابکی سازمانی مطالعه موردی شرکت گاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.48301/kssa.2023.376652.2389

سید علی اصغر توسلیان؛ صادق عابدی؛ علی محتشمی


ارزیابی کارایی کودهای زیستی و آلی در افزایش عملکرد سویا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.48301/kssa.2023.379471.2397

سعیدرضا یعقوبی؛ سیما جاویدی انارکی؛ مهدی عزیزی


طراحی مدل راهبردهای بهبود برنامه درسی رسمی ریاضیات پایه ششم ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.48301/kssa.2023.349573.2185

علی غلامی پل بصره؛ مژگان محمدی نائینی؛ فائزه ناطقی


درک مفهوم بهره وری پژوهشی: کاربردی از راهبرد پدیدارنگاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.48301/kssa.2023.352456.2206

شراره محمدی؛ جمال سلیمی؛ ناصر شیربگی


محافظه‌ کاری و ایفای مسئولیت‌پذیری اجتماعی: با تاکید بر نقش عدم اطمینان اقتصاد کلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.48301/kssa.2023.350520.2194

سعید پاکدلان؛ جلال آذربراهمان؛ علیرضا آذربراهمان؛ امیر منجمی سالکده


اندازه‌گیری و بررسی خواص اپتیکی غیرخطی نانوذرات نیکل تهیه شده به روش کاهش یونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1402

10.48301/kssa.2023.379349.2399

اسماعیل شهریاری


اثر المپیادهای ورزشی بر نشاط اجتماعی، تعهد و رفتار سازمانیِ کارکنان دانشگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1402

10.48301/kssa.2023.386700.2461

محمدرضا ابراهیمی؛ احد بهشتی اصل؛ محمد شبستانی


شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توانمندی دانشی مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1402

10.48301/kssa.2023.360846.2274

حمید شایق؛ اکرم تفتیان؛ محمود معین‌الدین


مقاله پژوهشی (نظری)

طراحی مدل بقای استارتاپ‌های فین‌تک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1402

10.48301/kssa.2023.379229.2395

سید رضا حجازی؛ نادر سید امیری؛ محمدسجاد شکوهی بیدهندی


مفهوم تصویریAura (هاله مقدس) در قالی محرابی قندیلی صفویه به روش آیکونولوژی آروین پانوفسکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1402

10.48301/kssa.2023.386266.2460

شیما اثنی عشری؛ حسین اردلانی


مقاله پژوهشی (کاربردی)

تحلیل و بررسی عملکرد سقف ‌های افقی و شیبدار در سیستم های خورشیدی BAPV وBIPV (نمونه موردی: شهر ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1402

10.48301/kssa.2023.380918.2413

پریا شفیع پوریوردشاهی؛ حسین سلیمانی


طراحی الگوی مدیریت استعداد با رویکرد داده بنیاد در سازمان تأمین اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1402

10.48301/kssa.2023.344639.2131

غلامحسین عابدی روشی؛ فرشاد حاجعلیان؛ حسین صفرزاده؛ امیرمهدی میاندرق


بررسی سمیت تماسی و خاصیت دور کنندگی اسانس رزماری (Rosmarinus officinalis) و پیرتروم (Chrysanthemum cinerariaefolium) روی حشرات کامل سوسری آلمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1402

10.48301/kssa.2023.399548.2577

ابوالفضل لطفی؛ سعیدرضا یعقوبی


تشخیص خطای امپدانس بالا در شبکه توزیع مبتنی بر گرادیان مورفولوژیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1402

10.48301/kssa.2023.392193.2510

مسلم صالحی؛ مهدی ذولفقاری


شناسایی موانع مدل‌های کسب و کار چرخشی: با رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1402

10.48301/kssa.2023.400330.2582

عطیه خدایی؛ مهدی حسین پور؛ محمدجواد جمشیدی؛ یوسف محمدی فر


توسعه استعداد در کسب‌وکارهای نوپای ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1402

10.48301/kssa.2023.394602.2533

محمدمهدی شهبازی؛ رضا طهماسبی؛ مرتضی اکبری؛ افسانه باقری


نقش توانمندسازی دانشگاه کارآفرین بر ادراک دانشجویان از امکانات دانشگاه فنی و حرفه ای استان هرمزگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1402

10.48301/kssa.2023.359792.2264

ازاده اریانا؛ کرم اله دانش فرد؛ پروانه گلرد


عملکرد حرارتی دیوارهای سبز دولایه در بهینه‌سازی مصرف انرژی در یک ساختمان اداری تجاری نمونه در شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1402

10.48301/kssa.2023.388810.2473

رضا صبری؛ راحله رستمی؛ فاطمه مظفری قادیکلائی


تأثیر طرد شدگی و رفتار های نامحترمانه در محل کار بر پنهان سازی دانش و میانجیگری اضطراب شغلی کارکنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1402

10.48301/kssa.2023.389577.2480

زهره شرعی؛ علیرضا جعفری


مطالعه موردی

عوامل مؤثر بر پیاده روی خیابان های تاریخی در ایران. نمونه موردی: خیابان بیهق، سبزوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.48301/kssa.2023.374528.2359

نفیسه کوشکی؛ سیدعبدالهادی دانشپور؛ محمدصالح شکوهی بیدهندی


مقاله پژوهشی (کاربردی)

گسترش کاربرد اتصالات موجی برای جلوگیری از کمانش های موضعی لوله های مدفون گاز متقاطع با گسل های امتدادلغز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.48301/kssa.2023.390046.2486

سیدمحمد سیدکلبادی؛ نعمت حسنی؛ محمد صافی


واکاوی ریشه‌های اجتماعی شکست کارآفرینی دانشگاهی: الیگارشی در برابر تخریب خلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.48301/kssa.2023.389229.2475

حسن محمودی توپکانلو؛ شیرکوه محمدی


استفاده از نانوصفحات گرافن اصلاح‌شده برای افزایش خواص حرارتی چسب‌های رزین اپوکسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.48301/kssa.2023.382538.2441

رسول شمشادی؛ عیسی موسی زاده مقدم پور؛ سیدمحمدرضا پرن


بخش‌بندی تصاویر MR با استفاده از معماری U-Net مبتنی بر Inception و اتصالات پرشی بالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.48301/kssa.2023.394044.2530

فرناز حسینی؛ حامد سپهرزاده؛ امیرحسین تعلیمیان


مدل سیاست‌های رقابت‌پذیری و توسعه اقتصاد دانش بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.48301/kssa.2023.392133.2508

وجیه باقرصاد؛ علی داوری؛ صبا امیری؛ ترانه فرخ منش


مدل معادلات ساختاری تاثیر بازاریابی گردشگری ورزشی بر اقتصاد گردشگری ورزشی استان گیلان: نقش میانجی امنیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.48301/kssa.2023.393945.2521

فاطمه صباح؛ مرتضی دوستی؛ فرزان فرزام؛ سید محمد حسین رضوی


بررسی اثر جایگزینی پسماند ماسه حاصل از کارخانه سند بلاست با سیمان در مشخصات رئولوژی و مکانیکی بتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.48301/kssa.2023.409074.2640

امیرحسین محرر


بررسی رابطه انحراف سازنده و عدالت سازمانی با میانجی‌گری جو نوآورانه (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل آموزش و پرورش اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1402

10.48301/kssa.2023.330471.2024

لیلی شیخی؛ سید علی سیادت؛ رضا هویدا


واکاوی تجربه شکست کارآفرینان سریالی فرصت‌محور و ضرورت‌محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1402

10.48301/kssa.2023.390244.2491

آرمین خالقی فرقانی؛ حمزه خواستار؛ محمدرضا توزندجانی


بررسی روابط بلند مدت وکوتاه مدت توسعه کارآفرینی و بیکاری و رشد اقتصادی : آزمون باند ARDL

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.48301/kssa.2023.404482.2615

لیلا سفیدبری؛ علی داوری؛ کمال سخدری؛ یگانه موسوی جهرمی


ارائه الگوی مدرسه یادگیرنده در مدارس ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.48301/kssa.2023.384750.2443

کیامرث فتحی هفشجانی؛ علی اکبر حدادی هرندی؛ چنگیز والمحمدی؛ سحر اسماعیلی


جایابی بهینه ایستگاه های تعویض باتری خودروهای برقی در راستای مدیریت انرژی شبکه‌های توزیع با حضور منابع تولید پراکنده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.48301/kssa.2023.402164.2600

محمدحسن همت پور؛ محسن بحرینی


شناسایی و تبیین پیشران‌های تاب‌آوری کسب‌وکارهای نوپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.48301/kssa.2023.390964.2504

آذر براری جیرندهی؛ سید مجتبی سجادی؛ علی داوری


مقاله پژوهشی (نظری)

مهندسی جذب رادیکال‌های آزاد مختلف بر روی سطح نیتروفولرن‌ها با تنظیم آرایش هترواتم‌های نیتروژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.48301/kssa.2023.394545.2532

ساناز حق گو؛ مریم براتی


مقاله پژوهشی (کاربردی)

آسیب‌شناسی توسعه محصول جدید در صنعت ترمه‌بافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1402

10.48301/kssa.2023.402326.2603

حبیب زارع احمدآبادی؛ شیما سلمان‌زاده یزدی؛ علی صفاری دربرزی


عوامل موثر بر جبران خدمات کارکنان در شهرداری ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1402

10.48301/kssa.2023.403739.2613

عمار ایزدیار؛ بیژن عبدالهی؛ اکبر حسنپور؛ سعید جعفری نیا


شناسایی اهمیت و رتبه‏ بندی مهارت‏ های نرم جهت ورود به حرفه حسابرسی از منظر استادان دانشگاه و شاغلین در حرفه حسابرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1402

10.48301/kssa.2023.405040.2619

اسما مدایم زاده؛ فاطمه پولادیان


بررسی اثر غلظت عامل پوششی اسید فرمیک بر ویژگی های ساختاری نانوذرات KTiOPO4

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.48301/kssa.2023.389793.2482

الهه غریب شاهیان؛ مجید جعفرتفرشی؛ فاطمه شکری


توسعه تصویر دانشگاه از طریق هم‌آفرینی ارزش مشتری در آموزش مجازی- مورد مطالعاتی دانشگاه اراک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.48301/kssa.2023.391432.2500

اشرف نوروزی؛ نسترن ناظم پور


مقاله پژوهشی (نظری)

تحلیل عددی تاثیر پارامترهای مختلف در شرایط روانکاری و احتمال سایش در چرخ دنده ها در سه گروه روغن پایه متداول در صنعت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.48301/kssa.2023.394313.2529

داوود بیرالوند؛ حسین قاضی زاده احسائی؛ فرزاد بناءزاده؛ رسول مقدس


مقاله پژوهشی (کاربردی)

طراحی مدل زنجیره تأمین سبز صنعت محصولات پوشاک با رویکرد ترکیبی مدل‌سازی ساختاری تفسیری و مدل‌سازی معادلات ساختاری (مورد مطالعه؛ صنعت نساجی و پوشاک استان یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.48301/kssa.2023.394894.2545

محمدصالح احمدی؛ طاهره‌السادات میرکریمی؛ علی صفاری دربرزی


راهبردهای توانمندسازی مدیریت بانوان: مطالعۀ نقش خدمات مشاوره و روانشناختی دانشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.48301/kssa.2023.396812.2580

اختر حسین مصطفی؛ نعمت اله عزیزی؛ ناصر شیربگی


طراحی سناریوهای استقرار چابکی در دانشگاه (مورد مطالعه: دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.48301/kssa.2023.391748.2503

پوریا مالکی نژاد؛ سید حیدر میرفخرالدینی؛ علی مروتی شریف آبادی؛ سید محمود زنجیرچی


پیش تغلیظ و استخراج داروی آزاتیوپرین به روش استخراج فازجامد و اندازه گیری آن به روش طیف سنج مرئی-فرابنفش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.48301/kssa.2023.402338.2601

ابوالفضل درودی؛ سعید نظری؛ حدیثه قادری یزدان آباد


راهکارهای پداگوژیکی برای تدریس تعمیم الگوهای شکلی در کلاس درس ریاضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.48301/kssa.2023.403051.2605

نسیم اصغری؛ ربابه افخمی بنائم؛ علیرضا مدقالچی


ارائه مدل هوشمند تجمیعی مدیریت عدم قطعیت در شبکه باور عمیق برای طبقه‌بندی تصاویر میکروسکوپی سلولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.48301/kssa.2023.404913.2625

راحیل حسینی؛ منا بنهری


ارائه راهبرد عملکرد پایداری در زنجیره تامین خودروسازی با استفاده از تحلیل شبکه ای فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.48301/kssa.2023.414800.2691

کامران رحیمی؛ علیرضا آقا قلیزاده سیار؛ مهدی ایزدیار


مقاله پژوهشی (توسعه ای)

سنتز کاتالیزوری داربست های 4،2،1-تری آزین در حضور هتروپلی اسید پریسلر نشانده شده روی نانوتیتانیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.48301/kssa.2023.411004.2658

سیدمولا خاتمی؛ صدیقه شیخی محمره


مقاله پژوهشی (کاربردی)

جستاری بر پیکره بندی ساختاری معماری دستکند، با تاملی بر معماری ساختگاه حیله ور با استفاده از تکنیک نحو فضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.48301/kssa.2023.390037.2485

رقیه خبازی


تأثیر مولفه‌های اینشورتک بر استارتآپ‌های بیمه‌ای با رویکرد تئوری داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.48301/kssa.2023.391866.2506

مهدی حقیقی کفاش؛ امیر بهرامی؛ بابک حاجی کریمی


بررسی نقش خانواده‌گرایی در تامین مالی فعالیت‌های کارآفرینانه از دو منظر عرضه و تقاضای سرمایه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.48301/kssa.2023.397633.2550

محمد نظری پور؛ بابک زکی زاده


ارائه مدل سازمانی انعطاف پذیری خدمات با رویکرد پویایی سیستم ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.48301/kssa.2024.420660.2729

کامران رحیمی؛ علیرضا آقا قلیزاده سیار


تدوین الگویی برای بالندگی مدیران نظام آموزش عالی از راه دور (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.48301/kssa.2024.421683.2751

انور شاهمحمدی؛ مرضیه شهبازی


شبیه‌سازی رفتار نانوتیرها با استفاده از سامانه استنتاج عصبی-فازی تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

10.48301/kssa.2024.410973.2657

اصلان عباسلو؛ احمد مشایخی؛ یاسر تقیپور لاهیجانی


اثر دمای تف جوشی بر پوشش YSZ اعمالی روی سوپر آلیاژ اینکونل 738 کم کربن به روش الکتروفورتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

10.48301/kssa.2024.418776.2722

حسن عزتی


ارائه یک روش مسیریابی ترکیبی چند متغیره برای بهبود کارایی شبکه های خودرویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

10.48301/kssa.2024.423334.2752

محمود دی پیر؛ آرمین معارفی؛ تکتم ذوقی


مقاله پژوهشی (نظری)

تدوین مدل خودانگیختگی یادگیری طراحی بر اساس دانش شناختی و سبک پردازش اطلاعات با نقش میانجی نگرش به معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.48301/kssa.2024.416749.2711

فرهاد کاروان


الگوریتم انتخاب سرخوشه برای اینترنت اشیا بر اساس خوشه‌بندی پیک چگالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.48301/kssa.2024.415637.2702

شهین پوربهرامی؛ منا عمادی


مقاله پژوهشی (کاربردی)

بهبود خواص حرارتی و مکانیکی پلی استر مورد استفاده در کویل‌های الکتریکی صنعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.48301/kssa.2024.415149.2695

هادی مشرف زاده ثانی؛ افشین زین‌الدینی؛ محمد علی اطمینانی اصفهانی


مطالعه تجربی تاثیر پارامترهای فرآیند FDM بر روی چقرمگی، سختی و استحکام کششی محصولات فرآیند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.48301/kssa.2024.419672.2727

فرزاد پشم فروش؛ مهدی کاظمی


مقاله پژوهشی (نظری)

روش کنترل جدید برای مبدل رابط شبکه فتوولتائیک چندمنظوره با درنظر گرفتن ظرفیت نامی اینورتر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1402

10.48301/kssa.2024.408790.2637

هادی افکار؛ مصطفی اسماعیلی


مقاله پژوهشی (کاربردی)

مدل‌سازی و بهینه‌سازی سیستم‌های انرژی هیبریدی با استفاده از شاخص‌های فنی-اقتصادی و زیست‌محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1402

10.48301/kssa.2024.417983.2717

سیدامیررضا عبداللهی؛ محمود احراری؛ مهدی قاضی زاده احسائی


واکنش گیاه دارویی مورینگا اولیفرا (Moringa olifera) به برخی تیمارها در محیط طبیعی و شرایط مزرعه (مطالعه موردی: چابهار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

10.48301/kssa.2024.411012.2659

ایمان میری نژاد؛ مرضیه رضایی؛ فرزین عبداللهی؛ مهرداد باباربیع


بررسی تاثیر تنش کم آبی بر خصوصیات مورفو فیزیولوژیک گیاه دارویی بالنگو شهری (Lallemantia iberica L.) در سطوح مختلف اسید هیومیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

10.48301/kssa.2024.416267.2707

مسعود فتاحی؛ اکبر سلجوقی؛ سید رضا مرتضوی


شبیه‌سازی عددی جریان آرام نانو سیال در لوله‌های خمیده با مقطع مربعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

10.48301/kssa.2024.427698.2775

بهروز اسدی بروجنی؛ ایوب خسروی فارسانی


پیشنهاد یک الگو به روش پژوهش ترکیبی برای افزایش سهم بازار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.48301/kssa.2024.381087.2414

پریسا توکلی طرقی؛ مرتضی موسی خانی؛ حامد رحمانی


بررسی عوامل موثر بر ارزیابی شواهد حسابرسی کشف تقلب در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.48301/kssa.2024.418833.2725

حبیب اله نخعی؛ محمود لاری دشت‌بیاض؛ محمد ملازاده


بررسی تاثیر شرایط عملیاتی کلیدی برمیزان مصرف واسطه خردایش درآسیای نیمه خودشکن فاز2 مجتمع مس سونگون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

10.48301/kssa.2024.415494.2700

بهزاد نعمتی اخگر؛ مهدی سلیمانی قره گل؛ رامین فیضی؛ پرویز پورقهرمانی؛ ابولفضل دانش


تاثیرکاهش نسبت های مالی در توانایی روش های نظارت شده جهت پیش بینی تقلب در صورت های مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1403

10.48301/kssa.2024.394327.2528

زهرا نعمتی؛ علی محمدی؛ علی بیات؛ عباس میرزایی


توسعه زیست بوم کارآفرینی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1403

10.48301/kssa.2024.403938.2612

میثم خدادوستی؛ نادر نادری؛ بیژن رضایی


بررسی مبدل افزاینده ولتاژ مرتبه دو و کنترل آن به روش غیر فعالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1403

10.48301/kssa.2024.402626.2609

عبدالله احمدی؛ سارا میناگر؛ بهروز رضایی؛ میلاد ملک زاده


ارائه روش مسیریابی در اینترنت اشیاء برای توزیع بار بهتر با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی گرگ خاکستری بهبودیافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1403

10.48301/kssa.2024.421630.2740

کیومرث سبزواری؛ امیر سلیمانی


ارائه الگوریتم بهینه‌سازیِ «انطباقِ پیش‌ِ رو» برای آموزش مدل‌های مورد استفاده در یادگیری عمیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1403

10.48301/kssa.2024.427012.2773

فرناز حسینی؛ حامد سپهرزاده؛ معصومه خیری


بررسی تاثیر تقاطعات چراغدار در طراحی ایمن شبکه راه‌های درون شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1403

10.48301/kssa.2024.432877.2798

مهرداد عسگری؛ امین میرزا بروجردیان


تأثیر‏ قارچ‎های میکوریز آربوسکولار بر بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه لوبیا ناشی از قارچ Rhizoctonia solani

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.48301/kssa.2024.418526.2720

سیدمسلم موسویان جدول قدم؛ صدیقه غنائی؛ محسن شادمند


مقاله پژوهشی (توسعه ای)

ارائه مدل بهینه سازی زنجیره تامین چهار سطحی چند محصولی بر اساس تقاضای تصادفی با تابع توزیع احتمالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.48301/kssa.2024.421665.2742

محمد حسین درویش متولی؛ شیما صالحی مقدم


مقاله پژوهشی (کاربردی)

ارزیابی کارآیی نانوکامپوزیت نانولوله های پلی پیرول/نانولوله های کربنی به عنوان دیودهای ساطع کننده نور مرئی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.48301/kssa.2024.434009.2803

مهسا مهدوی نیا؛ غلامرضا کیانی؛ ایوب کریم زادقویدل


مفهوم شناسی صلاحیت حرفه‌ای: مروری نظام‌‌مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.48301/kssa.2024.429099.2785

کیوان برزگر؛ هاجر کامرانی