سخن سردبیر، دوره 18، ویژه نامه شماره 1، تابستان 1400

دوره 18، ویژه نامه 1، شهریور 1400، صفحه 9-9

نعمت الله عزیزی


نقش دانشگاه فنی و حرفه ای در توسعه آموزشهای مهارتی و اشتغالزایی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 11-32

حامد فاضلی کبریا؛ مهناز نورمحمدی؛ گلناز نورمحمدی


پیشینه دمایی: روشی ساده و ارزان برای تعیین خواص حرارتی موادتغییر فاز دهنده

دوره 15، شماره 2، مهر 1397، صفحه 13-26

محمدمهدی افصحی؛ طیبه چراغی سپهوند


شناسایی عوامل و شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

دوره 17، شماره 3، آذر 1399، صفحه 13-28

10.48301/kssa.2020.125540

حمیده قنبری؛ محمد حسن ابراهیمی سرو علیا؛ مقصود امیری؛ قاسم بولو؛ وجه الله قربانی زاده


عوامل مؤثر بر ترویج و توسعه فعالیت‌های کشاورزی ارگانیک

دوره 18، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 13-32

10.48301/kssa.2021.129161

مهسا فاطمی؛ نوذر منفرد؛ کورش رضایی مقدم؛ فاطمه بادزبان


ارائه الگوی انسان کارآفرین از دیدگاه قرآن کریم با استفاده از تحلیل مضمون

دوره 19، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 13-35

10.48301/kssa.2022.301809.1698

رضا مهدی؛ معصومه صمدی؛ مهدی زیدی؛ احمد کیخا


ارائه‌ی مدل ارتقاء عملکرد دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای بر اساس نیازهای آموزشی تا سال 1410 در ایران

دوره 19، ویژه نامه، مرداد 1401، صفحه 13-42

10.48301/kssa.2022.299390.1669

کیانوش میرزاده مراغه؛ معصومه اولادیان؛ محمد نقی ایمانی


تبیین و ارزیابی بسترهای یادگیری تجربی در نظام آموزش عالی معماری ایران (مطالعۀ موردی: دانشکده‌های معماری شهرهای کرمانشاه و اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.48301/kssa.2023.362339.2290

نسیم باقری؛ محمدابراهیم مظهری؛ مصطفی مسعودی نژاد


مدیریت ریسک در ابزارهای مالی اسلامی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 15-31

مصطفی قناد؛ محمود لاری دشت بیاض


ارائه الگوی حکمرانی آموزش‌های مهارتی در سطح فروملی با رویکرد نظری داده‌بنیاد

دوره 17، شماره 3، آذر 1399، صفحه 29-40

10.48301/kssa.2020.125541

عبدالله قاسمی خیرآبادی؛ عباس خورشیدی؛ لطف الله عباسی؛ پرستو خسروی؛ یلدا دلگشایی


نقش مهارت‌های هوش هیجانی در محیط کار

دوره 14، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 33-49

ابراهیم رحیمی؛ نجیبه عباسی رستمی


بررسی عوامل زمینه‌ای مؤثر بر تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی فناورانه مطالعه موردی دانشگاه فنی‌و‌حرفه‌ای

دوره 16، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 33-50

محمدمهدی محمدپورمیر؛ سامره شجاعی؛ روح‌الله سمیعی؛ مجید اشرفی