موضوعات = مدیریت
تحلیل موانع استقرار شش سیگما ناب-سبز با استفاده از مجموعه فازی بایپولار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

10.48301/kssa.2022.302414.1704

سیّد سینا معصومی؛ محمد حسین اصغرپور؛ مهرزاد جمشیدی گیلانی


بررسی جایگاه آموزش ضمن خدمت در ارتقا سلامت اداری کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

10.48301/kssa.2022.270215.1368

سپیده بارانی


سناریونگاری شکل گیری پدیدۀ «ساخت و ساز چهار» در صنعت ساختمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1401

10.48301/kssa.2022.347490.2173

سیدمهدی علوی؛ علیرضا ناصر صدرآبادی؛ حبیب زارع احمدآبادی؛ سید مجتبی حسینی بامکان


تاثیر تبلیغات خلاق بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط حوزه صنایع غذایی با عامل میانجی نگرش به تبلیغات و تصویر برند ( مطالعه موردی: صنعت سوهان )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1401

10.48301/kssa.2023.340729.2092

سلیمه السادات خسروی؛ نادر نادری؛ نادر سید امیری


معانی و آثار اخلاق حرفه‌ای در مدیریت مدارس: تحلیل رواییِ دیدگاه‎های مدیران آموزشی در عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

10.48301/kssa.2023.361556.2284

اسماعیل عمر؛ ا کیوان بلندهمتان؛ ناصر شیربگی


طراحی مدل منطقه بندی و تقسیم بندی مسیر در پخش مویرگی مواد غذایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1401

10.48301/kssa.2023.357623.2254

سعید عربی؛ فرشید نمامیان؛ یوسف محمدی فر


تحلیل رضایتمندی دانشجویان بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1402

10.48301/kssa.2023.354188.2222

مهتاب پورآتشی؛ اصغر زمانی


چالش‌های اساسی فراروی هوشمندسازی حمل‌ونقل در کلان‌شهر اصفهان با استفاده از رویکرد کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1402

10.48301/kssa.2023.367651.2325

مسرت آیت


طراحی الگوی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک محور در بانک‌های خصوصی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1402

10.48301/kssa.2023.364676.2307

مینا عبدالعلی پور؛ حسین بوداقی خواجه نوبر؛ پروانه گلرد؛ رضا رستم زاده


طراحی مدل پیشایندها و پسایندهای اجتماع برند آنلاین به‌منظور ارتقای عشق به برند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.48301/kssa.2023.347133.2165

الهام بریمی زاده؛ سید رضا حسنی؛ فرشید نمامیان؛ افشین باغفلکی


بکارگیری رویکرد تصمیم گیری فازی مردد در ارزیابی سطوح چابکی سازمانی مطالعه موردی شرکت گاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.48301/kssa.2023.376652.2389

سید علی اصغر توسلیان؛ صادق عابدی؛ علی محتشمی


شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توانمندی دانشی مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1402

10.48301/kssa.2023.360846.2274

حمید شایق؛ اکرم تفتیان؛ محمود معین‌الدین


طراحی الگوی مدیریت استعداد با رویکرد داده بنیاد در سازمان تأمین اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1402

10.48301/kssa.2023.344639.2131

غلامحسین عابدی روشی؛ فرشاد حاجعلیان؛ حسین صفرزاده؛ امیرمهدی میاندرق


نقش توانمندسازی دانشگاه کارآفرین بر ادراک دانشجویان از امکانات دانشگاه فنی و حرفه ای استان هرمزگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1402

10.48301/kssa.2023.359792.2264

ازاده اریانا؛ کرم اله دانش فرد؛ پروانه گلرد


تأثیر طرد شدگی و رفتار های نامحترمانه در محل کار بر پنهان سازی دانش و میانجیگری اضطراب شغلی کارکنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1402

10.48301/kssa.2023.389577.2480

زهره شرعی؛ علیرضا جعفری


واکاوی ریشه‌های اجتماعی شکست کارآفرینی دانشگاهی: الیگارشی در برابر تخریب خلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.48301/kssa.2023.389229.2475

حسن محمودی توپکانلو؛ شیرکوه محمدی


بررسی رابطه انحراف سازنده و عدالت سازمانی با میانجی‌گری جو نوآورانه (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل آموزش و پرورش اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1402

10.48301/kssa.2023.330471.2024

لیلی شیخی؛ سید علی سیادت؛ رضا هویدا


ارائه الگوی مدرسه یادگیرنده در مدارس ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.48301/kssa.2023.384750.2443

کیامرث فتحی هفشجانی؛ علی اکبر حدادی هرندی؛ چنگیز والمحمدی؛ سحر اسماعیلی


عوامل موثر بر جبران خدمات کارکنان در شهرداری ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1402

10.48301/kssa.2023.403739.2613

عمار ایزدیار؛ بیژن عبدالهی؛ اکبر حسنپور؛ سعید جعفری نیا


توسعه تصویر دانشگاه از طریق هم‌آفرینی ارزش مشتری در آموزش مجازی- مورد مطالعاتی دانشگاه اراک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.48301/kssa.2023.391432.2500

اشرف نوروزی؛ نسترن ناظم پور


راهبردهای توانمندسازی مدیریت بانوان: مطالعۀ نقش خدمات مشاوره و روانشناختی دانشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.48301/kssa.2023.396812.2580

اختر حسین مصطفی؛ نعمت اله عزیزی؛ ناصر شیربگی


طراحی سناریوهای استقرار چابکی در دانشگاه (مورد مطالعه: دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.48301/kssa.2023.391748.2503

پوریا مالکی نژاد؛ سید حیدر میرفخرالدینی؛ علی مروتی شریف آبادی؛ سید محمود زنجیرچی


تأثیر مولفه‌های اینشورتک بر استارتآپ‌های بیمه‌ای با رویکرد تئوری داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.48301/kssa.2023.391866.2506

مهدی حقیقی کفاش؛ امیر بهرامی؛ بابک حاجی کریمی