موضوعات = حسابداری
بررسی ابعاد و مولفه های مدل کسب و کار حسابداران مدیریت خبره جهانی با استفاده از رویکرد فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.48301/kssa.2023.367791.2327

مجتبی قنبرزاده؛ زاهد احمدزاده


رابطه میان ویژگی های مدیرعامل و تجدید ارائه صورت های مالی با تاکید بر نقش تعدیل کننده مکانیزم های راهبری شرکتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1402

10.48301/kssa.2023.376783.2382

علی سوری؛ ارسلان زنوبی


شناسایی اهمیت و رتبه‏ بندی مهارت‏ های نرم جهت ورود به حرفه حسابرسی از منظر استادان دانشگاه و شاغلین در حرفه حسابرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1402

10.48301/kssa.2023.405040.2619

اسما مدایم زاده؛ فاطمه پولادیان


بررسی موانع توسعه حسابرسی مشترک در ایران

دوره 19، ویژه نامه، مرداد 1401، صفحه 329-348

10.48301/kssa.2022.325029.1955

حسن علیزاده؛ اسفندیار ملکیان؛ یحیی کامیابی