موضوعات = معماری( طراحی شهری)
عوامل مؤثر بر پیاده روی خیابان های تاریخی در ایران. نمونه موردی: خیابان بیهق، سبزوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.48301/kssa.2023.374528.2359

نفیسه کوشکی؛ سیدعبدالهادی دانشپور؛ محمدصالح شکوهی بیدهندی


تبیین عوامل کلیدی تکنولوژیک تأثیرگذار بر آیندۀ صنعت ساختمان با استفاده از تحلیل ساختاری

دوره 19، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 191-213

10.48301/kssa.2022.334225.2046

مینوچهر مرزبان؛ سید رحمان اقبالی؛ فرزانه اسدی ملکجهان


بررسی اثرات مصالح دره خیابان شهری بر خرد اقلیم با استفاده از CFD در شیراز

دوره 19، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 261-277

10.48301/kssa.2023.354640.2225

شعله شعرا؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ سیدکمال‌الدین شهریاری؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


تبیین مؤلفه‌های احساس امنیت در پیشگیری از جرم در طراحی‌ شهری (نمونه موردی: خیابان اصلی رجایی‌شهر کرج)

دوره 18، ویژه نامه 1، شهریور 1400، صفحه 77-93

10.48301/kssa.2021.130678

رضا درستان؛ حسین ذبیحی؛ علی اصغرزاده؛ مرضیه گرجی پشتی


شناسایی مؤلفه‌های مؤثر بر تاب‌آوری فرایند تخلیه اضطراری درون کالبد ساختمان محروق

دوره 18، ویژه نامه 1، شهریور 1400، صفحه 133-149

10.48301/kssa.2021.129160

وحید بهرامی؛ ایرج اعتصام؛ آزاده شاهچراغی