موضوعات = حسابداری و مالی
بررسی تأثیر وابستگی سیاسی بر سرعت تعدیلات ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1400

10.48301/kssa.2021.238866.1130

فریبا رضوانی؛ سجاد برندک


بررسی تأثیر اجتناب مالیاتی بر تأخیر گزارش حسابرسی با در نظر گرفتن نقش تعدیلی اندازه حسابرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

10.48301/kssa.2023.363969.2303

سعید علی پور؛ مهرداد عظیمی؛ مریم طالب العلم


بررسی رابطه بین ویژگی‌های شرکت، راهبری شرکتی و قدرت ذی‌نفعان با افشای آینده‌نگر با استفاده از مدل‌های ایستا و پویا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.48301/kssa.2023.363935.2302

اکرم تفتیان؛ فرزاد باقی نسب


بررسی ابعاد و مولفه های مدل کسب و کار حسابداران مدیریت خبره جهانی با استفاده از رویکرد فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.48301/kssa.2023.367791.2327

مجتبی قنبرزاده؛ زاهد احمدزاده


رابطه میان ویژگی های مدیرعامل و تجدید ارائه صورت های مالی با تاکید بر نقش تعدیل کننده مکانیزم های راهبری شرکتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1402

10.48301/kssa.2023.376783.2382

علی سوری؛ ارسلان زنوبی


بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیران بر رفتارهای مالی در شرایط بحران مالی: شواهدی از بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1402

10.48301/kssa.2023.384710.2442

احسان قدردان؛ مریم لاله ماژین؛ زهرا افتخاری


محافظه‌ کاری و ایفای مسئولیت‌پذیری اجتماعی: با تاکید بر نقش عدم اطمینان اقتصاد کلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.48301/kssa.2023.350520.2194

سعید پاکدلان؛ جلال آذربراهمان؛ علیرضا آذربراهمان؛ امیر منجمی سالکده


شناسایی اهمیت و رتبه‏ بندی مهارت‏ های نرم جهت ورود به حرفه حسابرسی از منظر استادان دانشگاه و شاغلین در حرفه حسابرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1402

10.48301/kssa.2023.405040.2619

اسما مدایم زاده؛ فاطمه پولادیان


بررسی عوامل موثر بر ارزیابی شواهد حسابرسی کشف تقلب در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.48301/kssa.2024.418833.2725

حبیب اله نخعی؛ محمود لاری دشت‌بیاض؛ محمد ملازاده


تاثیرکاهش نسبت های مالی در توانایی روش های نظارت شده جهت پیش بینی تقلب در صورت های مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1403

10.48301/kssa.2024.394327.2528

زهرا نعمتی؛ علی محمدی؛ علی بیات؛ عباس میرزایی


طراحی مدلی برای کاهش ریسک پول‌شویی در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بر اساس تئوری داده‌بنیاد

دوره 20، ویژه نامه، شهریور 1402، صفحه 545-563

10.48301/kssa.2023.362738.2296

منصور گرکز؛ علیرضا معطوفی؛ علی خوزین؛ ابولقاسم افشار


هموارسازی سود و حق‌الزحمه‌ی حسابرسی شرکت‌ها

دوره 20، ویژه نامه، شهریور 1402، صفحه 565-585

10.48301/kssa.2022.332432.2034

مریم بهمنی؛ سعیده سادات نظام طاهری


نقش تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت در اصلاح ساختار مالی، افزایش ظرفیت بدهی و نقدینگی شرکت‌ها

دوره 20، ویژه نامه، شهریور 1402، صفحه 615-639

10.48301/kssa.2023.351852.2203

علی حسین پور کریم آباد؛ حبیب اله نخعی؛ محمود لاری دشت‌بیاض؛ کریم نخعی


بررسی رابطه بین بازده غیرعادی اولین اعلان سود و آخرین اعلان سود با میانجی‌گری رقابت بازار محصول

دوره 20، ویژه نامه، شهریور 1402، صفحه 715-737

10.48301/kssa.2023.340435.2107

سید محمود موسوی شیری؛ احسان قدردان؛ فرزانه رحمانی؛ مریم لاله ماژین


عوامل موثر بر پیش‌بینی بازدۀ سهام؛ استفاده از تحلیل حوزۀ دانش و تکنیک دلفی-فازی

دوره 19، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 431-453

10.48301/kssa.2022.327544.1982

مریم بهمنی؛ محمد ابراهیم پورزرندی؛ مهرزاد مینویی