موضوعات = مدیریت ورزشی
ارزیابی عوامل موثر بر توسعه توریسم تفریحی - ورزشی با رویکرد اکوسیستم کارآفرینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

10.48301/kssa.2022.304141.1720

فاطمه احمدی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ محمدرضا برومند؛ فاطمه محدث


طراحی الگوی مشارکت پایدار در ورزش دانشجویی با رویکرد بازاریابی اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

10.48301/kssa.2022.316302.1854

محمد حسین محسنی چلک؛ فرشاد امامی؛ رسول طریقی؛ محمد حسین قربانی


ارائه مدل معادلات ساختاری تکنولوژی اطلاعات بر عملکرد داوران جام‌جهانی فوتبال روسیه 2018 با نقش میانجی خودسودمندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.48301/kssa.2023.353145.2212

محمدرضا منصوری؛ محمدرضا اسماعیلی؛ فریده اشرف گنجویی؛ زهرا حاجی‌انزهایی


اثر المپیادهای ورزشی بر نشاط اجتماعی، تعهد و رفتار سازمانیِ کارکنان دانشگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1402

10.48301/kssa.2023.386700.2461

محمدرضا ابراهیمی؛ احد بهشتی اصل؛ محمد شبستانی


ارائه نقشۀ راه تجاری‌سازی تحقیقات علمی در حوزۀ ورزش

دوره 20، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 357-373

10.48301/kssa.2022.316786.1866

میثم نوری خان یوردی؛ سید محمد حسین رضوی؛ سعید تابش؛ مرتضی دوستی


مدل درآمدزایی فدراسیون‌های ورزشی منتخب ایران

دوره 19، ویژه نامه، مرداد 1401، صفحه 391-413

10.48301/kssa.2022.294982.1620

رقیه سرلاب؛ زهرا علیپور نادینلوئی؛ حوریه دهقان پوری


ارائه مدل کیفی همسویی راهبردهای استعدادیابی فدراسیون‌های ورزشی ایران

دوره 18، شماره 2، تیر 1400، صفحه 133-152

10.48301/kssa.2021.130685

عسگر قنبری؛ مجید خوروش؛ احمدرضا عسکری


عوامل مؤثر بر برند کارفرمایی خارجی وزارت ورزش و جوانان ایران از منظر دانشجویان تربیت‌بدنی

دوره 18، شماره 2، تیر 1400، صفحه 165-184

10.48301/kssa.2021.128441

شهربانو جمعه پور؛ محمد خبیری؛ نصراله سجادی؛ مجید جلالی فراهانی


تحلیل موانع کارآفرینی در ورزش: از دیدگاه متخصصان ورزشی

دوره 18، شماره 2، تیر 1400، صفحه 229-250

10.48301/kssa.2021.130681

میثم نوری خانیوردی؛ محمد خبیری؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی