موضوعات = برنامه ریزی درسی
طراحی و اعتبار بخشی برنامه درسی مبتنی بر توسعه فردی(IDP) برای آموزش وبهسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.48301/kssa.2022.302379.1703

احدالله عزیزی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ محمود ابوالقاسمی


تدوین چارچوب برنامه درسی ارتباط‌ساز در آموزش عالی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1401

10.48301/kssa.2023.368582.2335

ام البنین کشاورز رودکی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ مریم حسینی لرگانی؛ غلامرضا یادگارزاده


بررسی سرفصل‌های جدید مقاطع کاردانی و کارشناسی رشته الکترونیک دانشگاه فنی و حرفه‌ای مبتنی بر تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.48301/kssa.2023.362823.2297

مرتضی عبدالحسینی؛ روح اله عبداللهی


استاد زهرآگین در آموزش عالی- رویکرد فراترکیب

دوره 20، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 289-320

10.48301/kssa.2023.401191.2591

مهدی محمدی؛ سحر نوروزی؛ بهرام جوکار؛ مریم شفیعی سروستانی؛ قاسم سلیمی


سواد انتقادی دانشجویان در آموزش عالی: یک مطالعه فراترکیب نظریه ساز

دوره 19، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 333-358

10.48301/kssa.2021.284302.1506

علی جوانمرد؛ مریم شفیعی سروستانی؛ مهدی محمدی؛ جعفر جهانی؛ بابک شمشیری