موضوعات = مدیریت آموزشی
بررسی جایگاه آموزش ضمن خدمت در ارتقا سلامت اداری کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

10.48301/kssa.2022.270215.1368

سپیده بارانی


معانی و آثار اخلاق حرفه‌ای در مدیریت مدارس: تحلیل رواییِ دیدگاه‎های مدیران آموزشی در عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

10.48301/kssa.2023.361556.2284

اسماعیل عمر؛ ا کیوان بلندهمتان؛ ناصر شیربگی


واکاوی ریشه‌های اجتماعی شکست کارآفرینی دانشگاهی: الیگارشی در برابر تخریب خلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.48301/kssa.2023.389229.2475

حسن محمودی توپکانلو؛ شیرکوه محمدی


بررسی رابطه انحراف سازنده و عدالت سازمانی با میانجی‌گری جو نوآورانه (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل آموزش و پرورش اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1402

10.48301/kssa.2023.330471.2024

لیلی شیخی؛ سید علی سیادت؛ رضا هویدا


ارائه الگوی مدرسه یادگیرنده در مدارس ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.48301/kssa.2023.384750.2443

کیامرث فتحی هفشجانی؛ علی اکبر حدادی هرندی؛ چنگیز والمحمدی؛ سحر اسماعیلی


راهبردهای توانمندسازی مدیریت بانوان: مطالعۀ نقش خدمات مشاوره و روانشناختی دانشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.48301/kssa.2023.396812.2580

اختر حسین مصطفی؛ نعمت اله عزیزی؛ ناصر شیربگی


تحلیل روند و پیشران های موثر بر مشاغل نوظهور تا سال 2030

دوره 20، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 13-39

10.48301/kssa.2023.380492.2409

سرور رباط جزی؛ قاسم فولادی؛ آذرچهر صحت


اعتباریابی وضعیت برند موفق در دانشگاه فنی و حرفه‌ای با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری

دوره 20، ویژه نامه، شهریور 1402، صفحه 63-89

10.48301/kssa.2022.332137.2031

ارسلان نامی؛ شهناز نایب زاده؛ سیدحسن حاتمی نسب؛ محمدتقی هنری


تأملی بر نظام مدیریت آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای ایران بر مبنای آینده‌پژوهی

دوره 20، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 233-261

10.48301/kssa.2023.389399.2479

فرزانه فتاحی؛ مهدی شریعتمداری؛ فرشته کردستانی


شناسایی پیشران های استراتژیک مؤثر بر ایجاددانشگاه کارآفرین (با رویکرد فراترکیب)

دوره 19، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 37-69

10.48301/kssa.2022.286292.1533

سیده جمیله مدرسی؛ عباس عباس پور؛ اسیه السادات مدرسی سریزدی


عوامل مرتبط با اثربخشی آموزش های فنی و حرفه ای (مورد: مراکز فنی و حرفه ای شهر تهران)

دوره 19، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 91-111

10.48301/kssa.2021.265861.1344

فرزاد پیش یار؛ جواد پورکریمی؛ سیدمحمد میرکمالی


تحلیل تماتیک ابعاد و مؤلفه‌های آموزشی در توسعه آموزش‌های فنی وحرفه‌ای

دوره 19، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 113-136

10.48301/kssa.2021.282824.1491

جعفر صادقی فر؛ نرگس سعیدیان خوراسگانی؛ مریم براتعلی


ارائه‌ی مدل ارتقاء عملکرد دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای بر اساس نیازهای آموزشی تا سال 1410 در ایران

دوره 19، ویژه نامه، مرداد 1401، صفحه 13-42

10.48301/kssa.2022.299390.1669

کیانوش میرزاده مراغه؛ معصومه اولادیان؛ محمد نقی ایمانی


ارائه مدل آموزش مجازی مبتنی بر فناوری در راستای پیش‌برد برنامه-های آموزشی مدارس ابتدایی

دوره 19، ویژه نامه، مرداد 1401، صفحه 313-328

10.48301/kssa.2021.295622.1629

مرجان ابراهیمی؛ جعفر حسین پور سعادت آبادی؛ اسفندیار دشمن زیاری؛ مجتبی معظمی؛ بی بی سادات میراسماعیلی


تأثیر ارتباطات اثربخش بر سکوت سازمانی (مورد مطالعه: دبیران دوره‌ی متوسطه‌ی دوم شهرستان کاشان)

دوره 19، ویژه نامه، مرداد 1401، صفحه 415-439

10.48301/kssa.2022.269395.1359

مهدی یزدانی کاشانی؛ علی یزد خواستی؛ زهرا صادقی آرانی