کلیدواژه‌ها = آموزش و پرورش
بررسی رابطه انحراف سازنده و عدالت سازمانی با میانجی‌گری جو نوآورانه (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل آموزش و پرورش اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1402

10.48301/kssa.2023.330471.2024

لیلی شیخی؛ سید علی سیادت؛ رضا هویدا


ارائه الگوی مدرسه یادگیرنده در مدارس ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.48301/kssa.2023.384750.2443

کیامرث فتحی هفشجانی؛ علی اکبر حدادی هرندی؛ چنگیز والمحمدی؛ سحر اسماعیلی


تأثیر ارتباطات اثربخش بر سکوت سازمانی (مورد مطالعه: دبیران دوره‌ی متوسطه‌ی دوم شهرستان کاشان)

دوره 19، ویژه نامه، مرداد 1401، صفحه 415-439

10.48301/kssa.2022.269395.1359

مهدی یزدانی کاشانی؛ علی یزد خواستی؛ زهرا صادقی آرانی