کلیدواژه‌ها = فراترکیب
شناسایی موانع مدل‌های کسب و کار چرخشی: با رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1402

10.48301/kssa.2023.400330.2582

عطیه خدایی؛ مهدی حسین پور؛ محمدجواد جمشیدی؛ یوسف محمدی فر


شناسایی پیشران های استراتژیک مؤثر بر ایجاددانشگاه کارآفرین (با رویکرد فراترکیب)

دوره 19، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 37-69

10.48301/kssa.2022.286292.1533

سیده جمیله مدرسی؛ عباس عباس پور؛ اسیه السادات مدرسی سریزدی


الگوی کارآفرینی استراتژیک مبتنی بر توسعه مالی با رویکرد AHP فازی

دوره 17، شماره 3، آذر 1399، صفحه 127-141

10.48301/kssa.2020.124674

طیبه امینی؛ مجید نصیری؛ پرویز سعیدی؛ ابراهیم عباسی


ارائه‌ی الگویی برای استقرار دانشگاه کارآفرین بر مبنای روش فراترکیب و تاپسیس

دوره 14، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 51-65

نورمحمد یعقوبی؛ مسعود دهقانی؛ ملیحه امیدوار