کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
تدوین چارچوب برنامه درسی ارتباط‌ساز در آموزش عالی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1401

10.48301/kssa.2023.368582.2335

ام البنین کشاورز رودکی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ مریم حسینی لرگانی؛ غلامرضا یادگارزاده


اعتبار یابی ابزار سنجش عوامل موثر بر توسعه حرفه‌ای اعضا هیئت‌علمی: تکنیک دلفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1401

10.48301/kssa.2023.363853.2301

حانیه اسمعیلی ماهانی؛ جواد پورکریمی؛ احسان جمالی؛ سیدمحمد میرکمالی


شناسایی اهمیت و رتبه‏ بندی مهارت‏ های نرم جهت ورود به حرفه حسابرسی از منظر استادان دانشگاه و شاغلین در حرفه حسابرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1402

10.48301/kssa.2023.405040.2619

اسما مدایم زاده؛ فاطمه پولادیان


تدوین الگویی برای بالندگی مدیران نظام آموزش عالی از راه دور (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.48301/kssa.2024.421683.2751

انور شاهمحمدی؛ مرضیه شهبازی


اعتباریابی وضعیت برند موفق در دانشگاه فنی و حرفه‌ای با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری

دوره 20، ویژه نامه، شهریور 1402، صفحه 63-89

10.48301/kssa.2022.332137.2031

ارسلان نامی؛ شهناز نایب زاده؛ سیدحسن حاتمی نسب؛ محمدتقی هنری


تأملی بر نظام مدیریت آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای ایران بر مبنای آینده‌پژوهی

دوره 20، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 233-261

10.48301/kssa.2023.389399.2479

فرزانه فتاحی؛ مهدی شریعتمداری؛ فرشته کردستانی


استاد زهرآگین در آموزش عالی- رویکرد فراترکیب

دوره 20، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 289-320

10.48301/kssa.2023.401191.2591

مهدی محمدی؛ سحر نوروزی؛ بهرام جوکار؛ مریم شفیعی سروستانی؛ قاسم سلیمی


تبیین عوامل مؤثر در برنامه‌ی درسی مهارتی مبتنی بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی

دوره 19، ویژه نامه، مرداد 1401، صفحه 43-59

10.48301/kssa.2021.278539.1443

مریم طالبیان درزی؛ وحید فلاح؛ محمد صالحی


بررسی تغییرات جهانی‌شدن آموزش عالی بر آموزش معماری و داوری طرح‌های معماری در دانشگاه‌های ایران

دوره 18، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 265-295

10.48301/kssa.2022.294204.1611

مائده میاحی؛ سعید میرریاحی؛ محمد ابراهیم مظهری؛ یداله مهرعلی زاده