کلیدواژه‌ها = کارآفرینی
بررسی نقش خانواده‌گرایی در تامین مالی فعالیت‌های کارآفرینانه از دو منظر عرضه و تقاضای سرمایه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.48301/kssa.2023.397633.2550

محمد نظری پور؛ بابک زکی زاده


توسعه زیست بوم کارآفرینی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1403

10.48301/kssa.2024.403938.2612

میثم خدادوستی؛ نادر نادری؛ بیژن رضایی


نقش بازی‌وارسازی بر آموزش کارآفرینی با رویکردی فراترکیب

دوره 20، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 101-123

10.48301/kssa.2022.317311.1880

عطیه خدایی؛ نادر نادری؛ مهدی حسین پور


بررسی مدل‌های کسب‌‌وکار با تمرکز بر گردشگری ورزشی

دوره 20، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 429-448

10.48301/kssa.2023.324929.1956

ناصر غلامی؛ رضا محمدکاظمی؛ روح الله محمدی میرزایی؛ سیدرسول حسینی


شناسایی چارچوب طراحی خدمت در کسب‌وکارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از روش تحلیل مضمون

دوره 20، ویژه نامه، شهریور 1402، صفحه 521-543

10.48301/kssa.2023.392447.2511

صدف سرتیپی؛ رضا محمدکاظمی؛ محمود احمدپور داریانی؛ کمال سخدری


ارائه الگوی انسان کارآفرین از دیدگاه قرآن کریم با استفاده از تحلیل مضمون

دوره 19، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 13-35

10.48301/kssa.2022.301809.1698

رضا مهدی؛ معصومه صمدی؛ مهدی زیدی؛ احمد کیخا


شناسایی و اولویت‌بندی عوامل رفتاری مؤثر بر کارآفرینی دانش‌آموزان هنرستان‌های تربیت بدنی

دوره 19، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 289-308

10.48301/kssa.2021.289597.1565

هادی پورحاجی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ مهرزاد حمیدی


آموزش کارآفرینی و تأثیر آن بر عملکرد کسب‌وکارهای زنان روستایی

دوره 17، شماره 3، آذر 1399، صفحه 81-97

10.48301/kssa.2020.124671

فاطمه بادزبان؛ کورش رضائی مقدم؛ مهسا فاطمی


ارزیابی مشخصه‌های شخصیتی کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه دانشگاه علم و صنعت ایران)

دوره 17، شماره 3، آذر 1399، صفحه 143-159

10.48301/kssa.2020.124667

محمدرضا زاهدی؛ محمد مهدوی مزده؛ سیمین محبی اشتیانی


نقش زنان کارآفرین در توسعه و تحول کشور بررسی موردی استان هرمزگان

دوره 16، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 101-120

ازاده اریانا؛ زهرا دستیار؛ علی توسلی


بررسی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر شکست کسب و کارهای گلخانهای در بخش زرآباد شهرستان کنارک

دوره 15، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 113-126

ابوبکر رئیسی؛ مهیم شیهکی تاش؛ حامد کرد؛ عبدالعزیز ولی نفس


ارائه‌ی الگویی برای استقرار دانشگاه کارآفرین بر مبنای روش فراترکیب و تاپسیس

دوره 14، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 51-65

نورمحمد یعقوبی؛ مسعود دهقانی؛ ملیحه امیدوار


بررسی فرایند و بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه

دوره 14، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 67-85

علی عبدی جمایران؛ آذرچهر صحت؛ الهه حسینی