کلیدواژه‌ها = دانشگاه فنی و حرفه‌ای
بررسی سرفصل‌های جدید مقاطع کاردانی و کارشناسی رشته الکترونیک دانشگاه فنی و حرفه‌ای مبتنی بر تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.48301/kssa.2023.362823.2297

مرتضی عبدالحسینی؛ روح اله عبداللهی


اثر المپیادهای ورزشی بر نشاط اجتماعی، تعهد و رفتار سازمانیِ کارکنان دانشگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1402

10.48301/kssa.2023.386700.2461

محمدرضا ابراهیمی؛ احد بهشتی اصل؛ محمد شبستانی


طراحی سناریوهای استقرار چابکی در دانشگاه (مورد مطالعه: دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.48301/kssa.2023.391748.2503

پوریا مالکی نژاد؛ سید حیدر میرفخرالدینی؛ علی مروتی شریف آبادی؛ سید محمود زنجیرچی


اعتباریابی وضعیت برند موفق در دانشگاه فنی و حرفه‌ای با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری

دوره 20، ویژه نامه، شهریور 1402، صفحه 63-89

10.48301/kssa.2022.332137.2031

ارسلان نامی؛ شهناز نایب زاده؛ سیدحسن حاتمی نسب؛ محمدتقی هنری


تأملی بر نظام مدیریت آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای ایران بر مبنای آینده‌پژوهی

دوره 20، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 233-261

10.48301/kssa.2023.389399.2479

فرزانه فتاحی؛ مهدی شریعتمداری؛ فرشته کردستانی


ارائه الگوی مناسب جذب اعضای هیئت‌علمی دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای با رویکرد آمیخته تشریحی

دوره 17، ویژه نامه، اسفند 1399، صفحه 27-44

10.48301/kssa.2021.128442

خدیجه عسگری؛ فاطمه حمیدی فر؛ مهدی شریعتمداری؛ عباس خورشیدی