نویسنده = بهروز اسدی بروجنی
شبیه‌سازی عددی جریان آرام نانو سیال در لوله‌های خمیده با مقطع مربعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

10.48301/kssa.2024.427698.2775

بهروز اسدی بروجنی؛ ایوب خسروی فارسانی


اندرکنش سیال-جامد و انتقال حرارت درون محفظۀ شیب‌دار با پرۀ ارتجاعی

دوره 20، شماره 3، آذر 1402، صفحه 107-128

10.48301/kssa.2023.395506.2538

ایوب خسروی فارسانی؛ بهروز اسدی بروجنی