شناسه دیجیتال DOR برای مقالات کارافن

باسلام و احترام

به اطلاع فرهیختگان و همراهان فصلنامه کارافن میرساند:

با توجه به راه اندازی سامانه کد شناساگر دیجیتال (DOR) از جانب ISC، فعالیت های علمی و پژوهشی تمامی نویسندگان فصلنامه کارافن، شناسنامه دار شده و ضمن افزایش اعتبار  مقالات چاپ شده، امکان دسترسی و ارجاع به مقالات توسط شناسه DOR را برای نویسندگان و سایر علاقه مندان فراهم خواهد نمود.

باسپاس، مدیر سامانه فصلنامه کارافن