فراخوان دریافت مقاله برای ویژه‌نامه فصلنامه آموزش عالی ایران

به نام خدا

فراخوان دریافت مقاله برای ویژه‌نامه فصلنامه آموزش عالی

ضمن آرزوی تندرستی برای همه هم میهنان عزیز، به اطلاع می‌رساند، انجمن آموزش عالی ایران در نظر دارد در راستای خلق و توسعه دانش در حوزه‌های فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی با همکاری دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای، دو شماره از فصلنامه علمی آموزش عالی را به موضوع مهم آموزش عالی مهارتی با محورهای زیر اختصاص دهد. از همه پژوهشگران عزیز دعوت می‌شود مقالات خود را در محورهای زیر حداکثر تا تاریخ 30 بهمن 1399 به آدرس ایمیل: journal.ihea.ir@gmail.com    ارسال نمایند.

1)      مبانی نظری حرفه‌گرایی در آموزش‌های عالی مهارتی؛

2)      مبانی اقتصادی، اجتماعی، فرهنکی و سیاسی در آموزش‌های عالی مهارتی؛

3)      برنامه‌ریزی آموزشی و درسی آموزش‌های عالی مهارتی؛

4)      رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی و آموزش‌های عالی مهارتی؛

5)      تجربه  عملی بین‌المللی آموزش‌های عالی مهارتی؛

6)      تاریخچه و سیر تحول آموزش‌های عالی مهارتی؛

7)      کارایی و اثربخشی آموزش‌های عالی مهارتی؛

8)      ارزشیابی آموزش های مهارتی؛

لازم به ذکر است که مقالات بایستی بر اساس فرمت مشخص مجله علمی آموزش عالی، تنظیم گردد. این فرمت در سایت انجمن آموزش عالی ایران، در منوی مجله، قابل دسترس می باشد.