دوره و شماره: دوره 17، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-196 (فنی و مهندسی) 
7. تخمین مسیر حرکت یک جرثقیل سقفی با استفاده از فیلتر UHF فازی

صفحه 123-142

مجتبی معصوم نژاد؛ ابوالفضل یاستی بلاغی؛ نادر نریمان زاده